Saavutettavuustyökalut

Rauni Liukon Liikkuva työvoima esillä HAM kulmassa

15.6.2020 8:12

Rauni Liukko: Liikkuva työvoima, 1977 / Kuva: HAM / Arttu Merima

HAM esittelee HAM kulmassa otoksia museon kokoelmista. Kesällä 2020 on esillä Rauni Liukon teos Liikkuva työvoima vuodelta 1977. Näyttely on katseltavissa ulkotilasta käsin kaikkina vuorokauden aikoina. Näin pyritään tarjoamaan mahdollisuus kohdata taideteoksia myös museon aukioloaikojen ja seinien ulkopuolella. Näyttely on avoinna toistaiseksi.

Rauni Liukko (1940–2014) tuli tunnetuksi 1970-luvun alussa julkisiin tiloihin sijoitetuista, esityksenomaisista veistoskokonaisuuksista. Liukon realistiset lasikuituveistokset muodostavat hiljaisia mielenilmauksia, tai pamfletteja kuten niitä aikalaiskeskustelussa kutsuttiin. Teokset ottavat kantaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon, taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoistumiseen sekä lapsen oikeuksiin. Liukon näyttelykokonaisuudet olivat jo aikoinaan osallistavia: katsoja jakoi tilan veistoshahmojen kanssa, sen sijaan että olisi toiminut vain erillisenä ulkoisena tarkkailijana. Tämä osallisuus perustui yhteisinä pidettyjen ja yhteiskunnallisten aiheiden voimakkaalle esillä olemiselle.

Liukon teokset eivät ole vain realistista ihmisten kuvaamista. Hänen ihmisryhmiään voi lukea tavallisen arjen satiirisiksi tapahtumasarjoiksi. 1970-luvulla oli läsnä erilaisia taiteen tekemisen tyylejä. Esimerkiksi pop-taiteessa arkikokemus pyrittiin etäännyttämään kyllästämällä se kitsch-estetiikalla ja kulttuurillisten viittausten verkostoilla. Liukon taide ei suoranaisesti saavuttanut täyttymystään tässä tekemisen tavassa, vaikka joitain tyylillisiä vertauskohtia aikalaistaiteeseen toki löytyy. Sen sijaan Liukon veistokset huokuvat kunnioitusta ja myötätuntoa veistosten hahmoja kohtaan. Liukon teokset voidaan nähdä humoristisina ja monimerkityksellisinä, mutta kyynisyyttä niistä on vaikea havaita. Rauni Liukon prekaarien ihmishahmojen voima kumpuaa ehdottomasta ja kyseenalaistamattomasta ihmisarvon käsitteestä.

Liukolle teosten aiheet löytyivät usein uutisten ajankohtaisesta kuvastosta ja eletystä elämästä. Biafran sota ja nälänhätä Nigeriassa vaikuttivat Liukon 1970-luvun alun lapsiaiheisiin veistoksiin. Junamatka Istanbulista Saksaan samassa matkustusvaunussa turkkilaisten siirtotyöläisten kanssa kesällä 1976 taas tallentui siihen pitkään työskentelyprosessiin, joka lopulta johti ”Liikkuva työvoima” teoskokonaisuuteen. Silloisessa Helsingin kaupungin taidemuseon Kluuvin galleriassa joulukuussa 1977 ensiesityksensä saanut teos muistutti ympäri maailmaa liikkuvista siirtotyöläisten virroista, kuten niistä suurista joukoista suomalaisia, jotka olivat pakotettuja hakemaan työtä ulkomailta 1970-luvun lopun joukkotyöttömyyskautena.

Kluuvin gallerian näyttelyn nimi kuului kokonaisuudessaan alun perin Liikkuva työvoima / Kuvia ihmisistä, sisältäen kyseisen veistoskokonaisuuden sekä sarjan pastellimaalauksia. Alkuperäiseen esitykseen kuului myös veistoskokonaisuutta tehostava ääninauha, joka muistutti juna-aseman kuulutuksia. HAMin kokoelmiin teos siirtyi yksityisen keräilijän Matti Harkonmäen 1970- ja -80-luvun suomalaisesta taiteesta koostuneen kokoelman hankinnan yhteydessä.

Kuva ihmisestä on aina kuva myös ihmisen ympäristöstä: yhteiskunnasta ja sen arvoista. Taidemuseon kokoelmateokset ovat aikamatkustajia, ne kantavat mukanaan omaa historiaansa ja syntyhetkeään. Tähän aikaan tullessaan ne alkavat heijastaa meidän todellisuuttamme. Työn kuva on ollut voimakkaassa murroksessa viime vuosikymmenet. 2000-luvun aikana on pyritty rakentamaan vuokratyövoimaan ja kevytyrittäjyyteen perustuvaa ketterää ja edullista työvoimaa, jossa työn järjestämisen riskit kohdistuvat työntekijään. Samalla on onnistuttu rapauttamaan niitä saavutuksia, joita Suomessa ja muissa hyvinvointivaltioissa on aktiivisesti edellisten vuosisatojen aikana rakennettu. Vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa nämä aikamatkustajat olisivat voineet päätyä todellisuuteen, jossa hyvinvointivaltioiden työntekijöiden edut olisivatkin laajentuneet globaaliksi todellisuudeksi.

Yhteiskunnalliset arvot, samoin kuin työn kuva, eivät koskaan saavuta pysähtyneisyyden tilaa. Katsomalla Rauni Liukon teoksia nyt voimme arvioida niitä tarpeita, jotka kohdistuvat tämän hetken muuttuvaan sosiaaliseen todellisuuteen.

Kuraattori: Arttu Merimaa, näyttelyamanuenssi, HAM