Saavutettavuustyökalut

Helsingin kaupungin selvitystyö esittää HAM Helsingin taidemuseon säätiöittämistä ja sijainniksi Suvilahden kaasukelloja

27.8.2020 10:17

Bild: Arkkitehdit NRT Oy

Helsingin kaupungin selvityksen tavoitteena oli kirkastaa kaupungin taidemuseon näyttelytoiminnan, Helsinki Biennaalin ja julkisen taiteen roolia helsinkiläisessä taiteen ja kulttuurin kentässä sekä suhteessa kansainväliseen kenttään. Selvitys ehdottaa HAMinsäätiöittämistä, Suvilahden kaasukelloja sijaintina ja museon tehtävän vahvistamista helsinkiläisten mittavan taidekokoelman ympärillä. Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupungin johtoryhmässä ja museon henkilökunnan kanssa. 

Taidemuseon organisaatiomalliksi säätiö
Tänään julkaistussa selvityksessä esitetään HAM Helsingin taidemuseon säätiöittämistä, sillä se mahdollistaisi paremmin museon talouden ja toiminnan  ylivuotisen suunnittelun ja omarahoitusosuuden kasvattamisen. Merkittävä osa pääkaupunkiseudun museoista on säätiöitä ja niiden kokemukset ovat myönteisiä. Säätiö on kaupunkikonsernissa myös vakiintunut organisaatiomalli. Säätiömallin arvioidaan voivan kasvattaa omarahoitusosuutta huomattavasti.

Taidemuseon sijoittuminen Suvilahteen tukisi kaupunkikehitystä ydinkeskustan ulkopuolella
Selvityksen mukaan Suvilahti alueena soveltuisi hyvin taidemuseon toiminnalle. Museon sijoittuminen kehittyvälle alueelle tukisi myös kaupunkikehitystä meren äärellä. ​Kaasukellot soveltuisivat HAM Helsingin taidemuseon käyttöön tietyin rakennusteknisin varauksin. Kulttuurihistorialliset arvot pystyttäisiin ottamaan toteutuksessa hyvin huomioon.  Ehdotuksessa nostetaan esiin myös kumppanuustoimintaan liittyvän näyttelytilan lisäämistä suunnitelmiin.

Osana selvitystä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tilasi kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa alustavine kustannusarvioineen:

1) HAMin näyttelytoiminnot olisivat tiilikellossa ja tukitilat teräskellossa. Tuolloin kellojen arkkitehtuuri säilyisi pitkälti muuttumattomana.​

2) Tiilikellon sisätila säilytetään mahdollisimman avoimena, sillä kellon avaus mahdollistaa vaikuttavan näkymän.​ HAMin näyttelytiloja olisi tuolloin molemmissa kelloissa. Uudisrakentamisen pääpaino teräskellossa ja pääsisäänkäynti kellojen välissä.​

Selvityksessä suositellaan suunnittelukilpailua, jonka tavoitteena on löytää paras ratkaisu ainutlaatuisten historiallisten rakennusten ja taidemuseotoiminnan yhdistämiseksi.

HAMin toiminta kirkastuu: tehtävissä vahvistuisivat helsinkiläisten taidekokoelman kartuttaminen, ylläpito ja esittely
HAM on osa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa ja museo on yksi Suomen ja Pohjoismaiden suurimmista taidemuseoista. HAMin toiminta rakentuu helsinkiläisten, tällä hetkellä noin 10 000 teoksen taidekokoelman ympärille.  Selvityksen johtopäätöksenä HAMin tehtävissä vahvistuisivat helsinkiläisten taidekokoelman – mukaan lukien julkinen taide – kartuttaminen, ylläpito ja esittely. HAMin tehtävä olisi tunnistaa ja vahvistaa paikallisen taidekentän erityislaatuisuuksia, ja nostaa niitä esille.​ Taidemuseo toimisi koollekutsujana niin paikallisessa kuin globaalissakin keskusteluympäristössä ja kasvattaisi monimuotoisuutta ottamalla toimintaan mukaan toimijoita taidemuseon ulkopuolelta.

Selvitystyötä on ohjannut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laition johtama ohjausryhmä ja selvityksen projektipäällikönä on toiminut HAMin kokoelmapäällikkö Elina Leskelä.