Saavutettavuustyökalut

Akseli Leinosen uusi julkinen teos Ecology Stone on valmistunut Keski-Pasilaan

19.10.2020 9:54

Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020 / Kuva: HAM/Sonja Hyytiäinen

Triplan edustalle Keski-Pasilan Fredikanterassille on valmistunut uusi julkinen taideteos, Akseli Leinosen Ecology Stone. Teos julkistetaan taiteilijan läsnä ollessa tiistaina 20.10. klo 11. Ecology Stone voitti vuosina 2016-2017 järjestetyn yleisen taidekilpailun. Kilpailun järjestivät Helsingin kaupunki ja YIT Rakennus Oy. Siinä haettiin pysyväluonteista ja paikkasidonnaista teosta, joka vahvistaisi Fredikanterassin luonnetta kohtaamis- ja viihtymispaikkana. Teoksen toivottiin antavan alueelle ainutlaatuista identiteettiä ja tarjoavan uusia näkökulmia niin alueen asukkaille kuin muillekin Pasilassa liikkuville.

Kilpailussa asetetut toiveet toteutuvat dramaattisessa Ecology Stone -teoksessa. Maamerkkimäinen teos koostuu kolmesta eri osasta: portista, veistoksellisesta lohkareesta ja kasvillisuudesta. Triplan edustalle sijoitettu musta teräksinen portti on abstrakti ja minimalistisen geometrinen. Sen päälle, ohikulkijoiden yläpuolelle, on nostettu vapaamuotoinen ja tasapainoa hakeva lohkare, jonka sisään on sijoitettu kasvatusallas. Ajan saatossa kasvatusaltaaseen istutetut tyypilliset suomalaisen metsämaiseman kasvit tulevat valtaamaan betonista valetun lohkareen yläpinnan.

Ecology Stone muistuttaa luonnon läsnäolosta ja merkityksestä rakennetussa kaupunkiympäristössä. Se tuo esiin ihmisen ja luonnon välisen hauraan ja epävakaan tasapainon. Taiteilija itse kertoo teoksensa lähtökohdista: ”Ihmisen täydellisesti muuttama ympäristö edustaa nykyistä todellisuuttamme Keski-Pasilassa. Kehityksen suuntana on yhä suurempi ihmisen luoma järjestys, jossa luontokin on kauniisti asetettu ojennukseen. Viivantarkasti suunnitellun Pasilan keskellä on mahdotonta aavistaa, että paikalla on joskus sijainnut järvi ja joitakin siirtolohkareita.”

Teoksen tekijä Akseli Leinonen on syntynyt Tampereella 1983 ja opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa arkkitehdiksi. Arkkitehdin ammatin ohella Leinonen on viime aikoina toteuttanut useita julkisia taideteoksia.

Viime vuonna valmistui teos Massa Kansalaistorille Oodin eteen. Teos on Helsingin kaupungin tilaustyö ja muistuttaa paikalla aiemmin sijainneista VR:n varastomakasiineista, jotka tuhoutuivat tulipalossa vuonna 2006. Massa on tiilistä koostettu painauma, joka kutsuu vapaaseen oleskeluun ja herättää ajatuksia paikan historiasta ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä.

Molemmat Akseli Leinosen teokset on toteutettu prosenttiperiaatteella, jota Helsingin kaupunki noudattaa. Kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. Viime vuosien vilkas rakentaminen on mahdollistanut taiteen tilaamisen useisiin julkisiin rakennuksiin mm. Kalasatamassa, Vallilassa, Yliskylässä ja Töölönlahdella. HAM Helsingin taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi HAMin taidekokoelmaa.