Saavutettavuustyökalut

Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto-hanke tutustuttaa koululaiset ruumiilliseen oppimiseen Tehtaankadun peruskoulussa

26.10.2020 12:57

Toisissa tiloissa: Rihmasto-hanke (kuvauspaikka: Ursinin kallio, Eiran ranta, Helsinki) / Kuva: Sanni Priha

Helsingissä on aloitettu uusi prosenttiperiaatteella toteutettava teos, johon osallistuvat Tehtaankadun peruskoulun oppilaat ja henkilökunta seuraavan kahden lukuvuoden ajan. Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto-hanke on kokemuksellisten ja kehollisten työpajojen sarja koulussa. Työpajoissa tarkastellaan rihmaston ideaa erilaisten ympäristössä esiintyvien rihmastollisten rakenteiden ja ilmiöiden, kuten sienirihmaston, internetin, kaasuuntumisen tai vaikkapa kielen muodostumisen kautta. Konkreettisten rihmastollisten ilmiöiden avulla työpajasarja tutustuttaa koululaisia epähierarkkisiin ajattelun, oppimisen ja järjestäytymisen malleihin, joissa korostuvat moninaisuus, liike ja vapaa yhdistely.

Rihmaston ensimmäinen työpaja Alkuriitti toteutettiin elokuun lopussa kolmentoista luokan kanssa Eiranrannassa, jonne koulu siirtyi väistötiloihin Tehtaankadun koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi.

Toisissa tiloissa -ryhmän toiminnan ytimessä ovat kollektiiviset ruumiilliset muodonmuutosharjoitteet, joiden avulla osallistujat pääsevät kosketuksiin ihmiselle vieraiden olemis- ja kokemusmuotojen kanssa. Nämä vierailut ”toisissa tiloissa” vapauttavat osallistujan hetkellisesti ihmisen hahmosta ja identiteetistä. Harjoitteiden teemoja ovat on mm. luonnon elementit, eläin- ja kasvikunta sekä ei-elolliset ilmiöt, kuten vaikkapa tähtitiede ja fysiikka. Taustalla on näkemys, jonka mukaan harjoitteiden avulla on mahdollista päästä kosketuksiin vieraiden kokemusmaailmojen kanssa, mikä puolestaan johdattaa aiempaa kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen ja vastuuseen oliolajien yhdenvertaisuudesta sekä keskinäisestä riippuvuudesta.

Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto -hanke laajentaa prosenttitaidehankkeiden kirjoa. Osallistumiseen perustuvan luonteensa vuoksi teos tullaan liittämään HAM Helsingin taidemuseon kokoelmaan teos-konseptina. Lisäksi kokoelmaan liitetään videodokumentaatio sekä kollektiivin yhdessä oppilaiden kanssa kehittämä uusi harjoite. Tehtaankadun peruskoulun oppilaat voivat tehdä harjoitetta yhdessä koulun henkilökunnan kanssa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Helsingin kaupunki noudattaa prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa, että kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. Viime vuosien vilkas rakentaminen on mahdollistanut taiteen tilaamisen useisiin julkisiin rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. HAM Helsingin taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi HAMin taidekokoelmaa.

Toisissa tiloissa -kotisivut