Saavutettavuustyökalut

Sasha Huberin ja Petri Saarikon teoskokonaisuus Perusta valmistumassa Tapulikaupunkiin

10.5.2022 9:10

Kuva: Sasha Huber ja Petri Saarikko

Helsingin Tapulikaupunkiin on tekeillä kaupunginosan ensimmäinen julkisen taiteen teos. Taiteilijat Sasha Huber ja Petri Saarikko toteuttavat sinne veistoskokonaisuuden, jossa näkyy tapulikaupunkilaisten jalanjälki.

Perustaksi nimetty teos sai alkunsa osallistavista työpajoista, joissa Maatullin ala-asteen koululaiset huoltajineen saivat yhdessä työstää savea jaloillaan. Savesta syntyneet muodot valettiin kolmeksi pronssiveistokseksi, joista suurin sijoitetaan loppukesästä 2022 Maatullinkujan aukiolle. Kaksi pienempää veistosta sijoitetaan läheiseen puistikkoon ja vuonna 2024 valmistuvan Maatullin koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen yhteyteen. Näin teos palaa sinne, missä se on saanut alkunsa. Teokseen kuuluu pronssiveistosten lisäksi osallistavaa prosessia esittelevä, taiteilijoiden toteuttama videodokumentaatio.

Taiteilijat haluavat tarjota asukkaille mahdollisuuden jättää jalanjälkensä alueelle. Teos perustuu ajatukseen, että yhteisö yhdessä muodostaa symbolisen yhteyden maahan ja maisemaan. Teosprosessissa savi toimii elementtinä, joka yhdistää ihmiset toisiinsa ja asuinalueeseensa niin symbolisesti kuin materiaalisestikin. Veistokset tallentavat yhteisöllisyyden kokemuksen ja kehollisen läsnäolon aina pienintä varpaanjäljen yksityiskohtaa myöten.

Kuva: Sasha Huber ja Petri Saarikko

Perusta-teoksen tausta on Huberin ja Saarikon Remedies Universe -projektissa, jossa tarkastellaan suullista perimätietoa eri kulttuurisissa ja maantieteellisissä konteksteissa. Perusta-teoksen juuret ovat etenkin Remedies Mildura -projektissa, jonka taiteilijat toteuttivat osana 10th Mildura Palimpsest Biennialia Australiassa vuonna 2015. Teoskonseptissa taiteilijat kutsuvat koululaisia ja heidän huoltajiaan yhteen jakamaan tarinoita saven työstämisen äärelle. Mildurassa savi oli peräisin paikallisesta Murray-joesta ja sen käyttöön taiteilijat saivat luvan alueen kahdelta paikalliselta alkuperäisheimolta, jotka myös osallistuivat teoksen toteuttamiseen.

HAM Helsingin taidemuseo on tilannut teoksen julkisen taiteen määrärahallaan, jolla kaupunkistrategian mukaisesti lisätään julkista taidetta erityisesti sellaisille Helsingin alueille, joilla sitä on ennestään vähän tai ei lainkaan. Teos toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Maatullin ala-asteen koulun ja Kaupunkiympäristön toimialan aluesuunnittelijoiden kanssa. Valmistuttuaan teos liitetään osaksi HAMin hallinnoimaa Helsingin julkisen taiteen kokoelmaa.

Sasha Huber ja Petri Saarikko on Helsingissä asuva taiteilijaduo ja he ovat työskennelleet yhteisen Remedies Universe -projektin parissa jo vuodesta 2011 alkaen. Sasha Huber (s. 1975) on sveitsiläis-suomalainen kuvataiteilija, jonka juuret ovat Sveitsissä ja Haitilla. Omassa taiteessaan Huber on käsitellyt historiaa, muistoja ja johonkin kuulumista, usein suhteessa kolonialismin ja postkolonialismin perintöön. Arkistomateriaaleilla on monesti suuri rooli teoksissa, jotka ottavat performatiivisen, ajassa tapahtuvan tai sosiaalisen muodon, mm. interventioina tai videoina. Petri Saarikko (s. 1973) on taiteilija, jonka teokset ovat usein performatiivisia, paikkasidonnaisia ja niissä hyödynnetään laajasti eri medioita.