Saavutettavuustyökalut

HAM Helsingin taidemuseosta säätiö tammikuusta 2023 alkaen

17.11.2022 9:15

Kuva: HAM/Maija Toivanen

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 16.11. kaupungin taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisen HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 alkaen. Säätiöimisen myötä HAMista tulee kaupungin tytäryhteisö, jota rahoitetaan kulttuurin laitosavustuksilla.  

 Säätiön tarkoituksena on nykyaikaisen kansainvälisesti arvostetun taidemuseon ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on myös vahvistaa Helsingin vetovoimaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina.  

 – HAM on jatkossakin kaikkien helsinkiläisten oma taidemuseo. Taidemuseon säätiöiminen on Helsingille investointi museon tulevaisuuteen. Haluamme varmistaa, että taidemuseolla on parhaat mahdolliset edellytykset menestyä myös jatkossa ja toimia ketterästi kansainvälisessä taidekentässä, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vs. toimialajohtaja Laura Aalto  

Säätiömallin tuomat edut

Säätiöimisen tavoitteena on HAMin toimintamahdollisuuksien parantaminen. Säätiöiminen mahdollistaa taidemuseon talouden ylivuotisen suunnittelun sekä omarahoitusosuuden kasvattamisen, säätiön hallituksen tuen taidemuseonjohtajalle sekä johtamismallin ja markkinointiviestinnän kehittämisen kiinteänä osana taidemuseon toimintaa. Itsenäinen hallinto säätiömuotoisena museona antaa joustavuutta talouden suunnitteluun ja mahdollistaa taidemuseon entistä dynaamisemman palvelujen hinnoittelun ja liiketoimintojen kehittämisen.  

 Säätiömallissa HAMin tavoitteena on kehittää yritysyhteistyötä ja kumppanuuksia esimerkiksi yksityisten kokoelmia omistavien säätiöiden ja yksityishenkilöiden kanssa. Kumppanuudet yksityisten kokoelmien kanssa lisäävät monipuolista kuvataiteen tarjontaa Helsingissä. Yhteistyökumppaneille on mahdollista myydä HAMin palveluja, ja kumppanuuksia voidaan luoda joustavammin esimerkiksi tapahtumallisuuden ympärille.
 
Taidekokoelma jää Helsingin kaupungin omistukseen ja säätiö hallinnoi sitä erillisellä sopimuksella. Taidekokoelmaan liittyvät investoinnit tehdään myös jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahoilla. Säätiö kartuttaa Helsingin kaupungin taidekokoelmaa ja tekee kaupungille esitykset kokoelmiin ostettavista ja lahjoituksena tai testamentin perusteella vastaanotettavista taideteoksista.
 
Säätiön talous

Helsingin kaupunki maksaa laitosavustusta HAM Helsingin taidemuseosäätiölle noin 5,9 miljoonaa euroa vuodessa. Säätiön menojen arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 8,8 miljoonaa euroa. Loppuosa menoista on tarkoitus kattaa valtionosuudella ja HAMin oman toiminnan tuotoilla.  

 Säätiöön siirtyy noin 60 HAMin nykyistä työntekijää sekä kolme henkilöä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnosta. HAMin nykyinen johtaja Maija Tanninen-Mattila siirtyy eläkkeelle vuoden 2022 lopussa ja HAM Helsingin taidemuseosäätiö on käynnistänyt uuden museojohtajan rekrytoinnin.  

Lisätietoja:

Laura Aalto, Kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja, laura.aalto@hel.fi
Reetta Heiskanen, Kulttuurin ja vapaa-ajan vs. kulttuurijohtaja, reetta.heiskanen@hel.fi