Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011 / Kuva: HAM/Hanna Kukorelli

Esineiden kesken –näyttely esittelee viimeisen kymmenen vuoden aikana HAMin kokoelmaan hankittuja teoksia dialogissa virolaisten nykytaiteilijoiden teosten kanssa. Näyttely perustuu kuraattori Denis Maksimovin pelilliseen metodiin. Maksimov on kutsunut viisi Virossa toimivaa taiteilijaa reagoimaan HAMin kokoelmateokseen valitsemalla vastinparin omasta tuotannostaan sen rinnalla esitettäväksi.

Teosten välillä tapahtuvan dialogin kautta toisiinsa liitetyt taiteilijat ovat Pekka Niittyvirta ja Taavi Suisalu, nabbteeri ja Sigrid Viir, Maiju Salmenkivi ja Merike Estna, Azar Saiyar ja Flo Kasearu sekä Sauli Sirviö & Johannes Rantapuska ja Edith Karlson. Omien teostensa kautta virolaiset taiteilijat esittävät tulkintoja HAMin kokoelmateoksista. Heidän huomionsa on saattanut kiinnittyä niin taideteoksen sisältöön kuin sen muotoon, väriin tai mihin tahansa teoksen ulkoiseen piirteeseen.

Näyttelyn teosten sisällöt ja muodot ovat moninaisia: taiteilijat tarkastelevat teknologisesti tuettuja havainnoinnin tapoja, muistia ja tarinankerrontaa sekä ihmisten yhteyksiä erilaisiin paikkoihin. Teoksia yhdistävän temaattisen kehyksen sijaan näyttelyn kokoava ajatus on keskittyminen taideteoksiin objekteina. Maksimovin näyttelykonsepti kytkeytyy ihmiskeskeisyydestä irti pyrkivään ajatteluun, jossa kiinnitetään huomiota esineiden toimijuuteen ja niiden väliseen vuorovaikutukseen. Myös yleisöä rohkaistaan katsomaan teoksia uusin tavoin ja pohtimaan taiteen katsomista itsessään.

Sigrid Viir: Potato-Eye, 2016 / Kuva: Courtesy Sigrid Viir and Temnikova & Kasela gallery

Esineiden kesken nähdään HAM mix -tilassa, jonka näyttelyissä lähtökohtana ovat museon omat kokoelmat. HAM mixin näyttelyiden tavoitteena on luoda elävää vuorovaikutusta kokoelmien ja ajankohtaisten teemojen ja kuratoriaalisten lähestymistapojen välille. Taideteosten vuorovaikutusta korostavassa näyttelyssä pohditaan myös laajennetun paikallisuuden ajatusta HAMin kokoelman viitekehyksenä. Suomessa ja Virossa elävät ja työskentelevät nykytaiteilijat jakavat läheisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen todellisuuden Suomenlahden molemmin puolin.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä tallinnalaisen Temnikova & Kasela gallerian kanssa.

Flo Kasearu: Animal Chair, from the series AHHaa group, 2021 / Kuva: Paul Kuimet