Gustafsson&Haapoja: Museum of Nonhumanity, 2016 (Näyttelynäkymä) / Kuva: Terike Haapoja

Gustafsson&Haapoja on kuvataitelija Terike Haapojan ja kirjailija-dramaturgi Laura Gustafssonin yhteistyöhanke. Vuonna 2012 alkaneessa taiteilijakaksikon yhteistyössä tutkitaan historiaa ja yhteiskuntaa ei-ihmiskeskeisyyden näkökulmasta. Työskentelyssään Gustafsson&Haapoja on purkanut mm. ihmisen ja eläimen käsitteitä sekä niiden kytkeytymistä rodullistamiseen, seksismiin ja muihin yhteiskunnallisen ulossulkemisen mekanismeihin.

Museum of Becoming on kolmen teoksen kokonaisuus, jossa etsitään uudenlaisia tapoja ajatella ihmistä. Teoksissa pohditaan ihmisen suhdetta omaan yhteisöönsä, ympäristöön ja toisiin lajeihin.

Installaatio Epäihmisyyden museo (2016) on ihmisen ja eläimen välisen eronteon historian kuvitteellinen museo. Jäämistö-kokonaisuus (2020) näyttää ihmisen hahmon hauraana ja määrittelemättömänä maisemassa, jota hallitsee häntä itseään suuremmat voimat. Sen taideteokset ja esineet on valikoitu HAMin ja Helsingin kaupunginmuseon kokoelmista tätä näyttelyä varten. Becoming-videoteoksessa (2020) etsitään haastattelujen avulla olevaisen moninaisuudesta vielä kehkeytymässä olevia ”nuppuja”, joita tulisi vaalia ja kasvattaa.

Näyttely on osa kesällä 2021 toteutuvan Helsinki Biennaalin ohjelmistoa.

Helsinki Biennaali