Valokuva ja video NYT -näyttely esittelee Helsinki Schoolin nuoren polven uusimpia, kuvakerronnan rajoja avartavia valokuvia, videoteoksia ja installaatioita. Teosten muotokieli vaihtelee abstraktista dokumentaariseen ja sisältö käsitteellisestä kerronnalliseen.

Näyttelyn jokaisella taiteilijalla on oma tunnistettava ilmaisukielensä ja aihemaailmansa. Teemojen kirjossa kohtaamme psykologisia muotokuvia, ajan ja tilan suhdetta tulkitsevia maisemia, omaelämäkerrallisia tarinoita ja matematiikan lainalaisuuksia peilaavia geometrisiä kompositioita. Teoksissa otetaan myös kantaa ekologisiin kysymyksiin ja kaupunkitilan muuttumiseen. Valokuvauksellinen monimuotoisuus asettaa katsojan aktiiviseen rooliin.

Helsinki School on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia taideilmiöitä kautta aikojen. Termillä tarkoitetaan valikoitua ryhmää Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneita tai siellä edelleen opiskelevia valokuvataiteen opiskelijoita. Ominaista Helsinki Schoolin valokuvaajille on taiteellinen itsenäisyys yhdistettynä toiminnalliseen yhteisöllisyyteen. Helsinki School sai alkunsa 15 vuotta sitten Timothy Personsin opetusprojektista. Monet sen piiriin kuuluvat taiteilijat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja osallistuvat näyttelyihin maailmanlaajuisesti.

Meilahden taidemuseossa Helsinki Schoolin taiteilijoita on mukana seitsemäntoista:
Joonas Ahlava, Pasi Autio, Carsten Benger, Wilma Hurskainen, Hannu Karjalainen, Kalle Kataila, Milja Laurila, Anni Leppälä, Noomi Ljungdell, Susanna Majuri, Nelli Palomäki, Mikko Sinervo, Ea Vasko, Niina Vatanen, Saana Wang, Dagmar Weiss ja Pernilla Zetterman.

Näyttely keskittyy Hatje Cantzin julkaiseman teossarjan kolmannessa osassa – The Helsinki School, Young Photography by TaiK esiteltyihin taiteilijoihin.

Näyttelyn pääyhteistyökumppani on HOK-Elanto.