Kuva: Inka Bell

”Pintojen törmäys värähtelee verkkokalvoillani eri tavoin. Joskus se on rauhoittavaa ja joskus se tekee olostani levottoman. Värit ja niiden rajapinta heräävät eloon, kun pysähdyn katsomaan niitä pidemmäksi aikaa. Yhteen osuvien värien kohtaamisessa tapahtuu reaktio, jossa värit päästävät irti vanhasta ja muodostavat yhdessä jotakin uutta. Nämä reaktiot näyttäytyvät minulle eräänlaisina väylinä tuntemattomaan, sillä ne tuntuvat usein hapuilevan moneen suuntaan ja ne saattavat muuttaa radikaalisti muotoaan pienilläkin vaihteluilla. Jos pinnat eivät koskaan sekoittuisi, ei voisi syntyä mitään uutta.”

Inka Bellin taide perustuu abstraktiin minimalismiin. Hän työstää teostaan, kunnes kaikki ylimääräinen on karsiutunut pois ja jäljelle jää vain olennainen. Bellin työskentelyyn liittyvät hienovaraiset havainnot tilasta, sen nykyisyydestä ja kytkeytymisestä tulevaisuuteen. Vuonna 2019 Tamarind Instituten residenssissä New Mexicossa alkunsa saanut teossarja muodostuu galleriatilaan levittyvistä grafiikanvedoksista sekä paperisista veistosmaisista teoksista, joissa pinnan koreografiat muodostavat itsenäisiä kokonaisuuksia. Näyttelyn teokset ovat moniulotteisia tutkimuksia kahden väripinnan kohtaamisesta ja niiden erilaisesta järjestäytymisestä.

Inka Bell (s. 1981) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin taidegrafiikan laajennetulla kentällä. Hän keskittyy töissään tutkimaan kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen suhdetta materiaalin, värin, pinnan ja toiston kautta. Tällä hetkellä Bell viimeistelee maisteriopintoja Kuvataideakatemiassa.

Näyttelyä ovat tukeneet Grafia ja Taiteen edistämiskeskus.

Taiteilijahaastattelu: Inka Bell