Maiju Hukkanen: Kissan päiväuni, 2021 / Kuva: Maiju Hukkanen

Nämä kuvat ovat havaintoja kahdesta erillisestä, mutta yhteennivoutuneesta elämästä. Kahdesta yksinäisyydestä ja läheisyydenkaipuusta. Päivistä, jotka rytmittyvät päiväunien mukaan. Eläin ja ihminen. Toinen rajatussa ympäristössään pakosta ja toinen omasta mielensisäisestä valinnastaan.

Piirrokseni näyttävät eläimen keskellä ihmiselle tehtyjä tiloja. Olen yrittänyt tutkia sitä rajapintaa, jossa eläin toteuttaa itseään meille tehdyissä tasaisissa, kovissa ja suljetuissa ympäristöissä. Aina on jokin este, jonka läpi, välitse tai alta ulkopuolinen järjestymättömämpi maailma näyttäytyy.

Toislajisten eläinten osaan asettuminen on ihmiselle vaikeaa, mutta tarve ymmärtää ja peilata itseään niihin ei katoa. Eläin mukautuu ihmisen ympäristöön, mutta miten se kokee rajallisen vapautensa?

Maiju Hukkanen (s. 1985) on Helsingissä asuva kuvataiteilija. Hiili- ja vahaliitupiirroksissaan hän kuvaa usein toisenlaisia, helposti näkymättömiksi jääviä maailmoja. Viime vuosina häntä on kiinnostanut ihmiskeskeisen näkökulman haastaminen, suhteemme muihin lajeihin sekä abstraktin ja esittävän väliin jäävä alue. Piirtäen työskentely mahdollistaa hänelle kuvaan liittyvän ajatuksen muotoutumisen hitaasti osana prosessia.

Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Maiju Hukkanen: Päiviä, jotka rytmittyvät päiväunien mukaan (näyttelynäkymä), 2022 / Kuva: HAM/Maija Toivanen