Visible invisibility, 2018 Kuva: Patrik Rastenberger

Näkyvää näkymättömyyttä
Nuorten hybriditodellisuudet Helsingissä ja Pietarissa

Näkyvää näkymättömyyttä kutsuu kävijät sukeltamaan piilossa oleviin nuorisokulttuurien ilmentymiin Pietarissa ja Helsingissä ja kysyy, kenellä on oikeus kaupunkitilaan. Näyttely esittää myös kysymyksen siitä, millä ehdoin tutkimuksen ja taiteen on mahdollista tavoittaa alakulttuurisia merkityksiä. Erilaiset kulttuurit tulevat näyttelyssä näkyviksi kuvan, äänen, videon ja havaintojen avulla.

Nuoriso- ja alakulttuurit muodostavat näkymättömiä ja suurelle yleisölle tuntemattomia ulottuvuuksia kaupunkeihin. Ne tulevat näkyviksi usein vain heille, joilla on tietoa käytännöistä, tyyleistä ja yhteisöistä, ja jotka ymmärtävät ilmiöiden kieltä. Näyttely kuvaa neljää alakulttuurista ilmentymää, joita on tarkasteltu kaupunkietnografisen tutkimuksen ja valokuvaajan katseen kautta. Tutkimuskohteina ovat urbaani sirkus ja kohtaaminen kaupunkitilassa, Pokémon Go -pelaajien avoimet yhteisöt, tarrataiteilijoiden kaupunkikuvan uudelleenmäärittely ja graffitialakulttuurin sukupuolittuneisuus.

Kokonaisuus on osa Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanketta (2016–18), joka on tuottanut poikkitieteellistä tietoa helsinkiläisten ja pietarilaisten nuorten digitaalisen kulttuurin kamppailuista, kontrollista ja kuulumisesta kaupunkitilaan. Näyttelyn aikana järjestetään kaikille avoimia työpajoja ja yleisötilaisuuksia.

Näkyvää näkymättömyyttä on tuotettu yhteistyössä: Nuorisotutkimusverkosto, National Research University – Higher School of Economics, Pietari, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Näyttelyn työryhmä:
Tutkijat: Malin Fransberg, Margarita Kuleva, Yana Krupets, Heta Mulari, Arseniy Svynarenko, Anastasia Sablina, Nadezhda Vasileva
Valokuvaaja: Patrik Rastenberger
Kuraattori: Terhi Tuomi
Graafinen suunnittelija: Jaakko Pietiläinen
Alakulttuurien edustajat Helsingissä ja Pietarissa