Kokeellinen liikkuvan kuvan teos Sheet No4 (2018) rakentaa ja purkaa kuvaa ja sen rajoja toiston sekä uudelleen tulkinnan kautta.

Kuvan rajaus ja kuvan ääriviivat tarkoittavat Pelkille myös ihoa, ihmisen ääriviivoja, ulkoisen ja sisäisen rajapintaa.

Näyttelyn nimi viittaa valokuvan pinnakkaiseen (engl. contact sheet), analogisesti tai digitaalisesti toteutettuun luonnoskuvaan. Analogisesti tehtynä pinnakkainen sisältää kaikki filminegatiivin ruudut ja sitä käytetään valintojen ja merkintöjen tekemiseen.

Yhtenä teoksen lähtökohtana on vuoropuhelu Pelkin ja eri taiteilijoiden välillä, vuorovaikutus sekä tulkinnan monimuotoisuus. Sisältöjä teokseen ovat tuottaneet monialaisesti työskentelevät taiteilijat Emma Hammarén, Johan Jonason, Magnus Logi Kristinsson ja Keiko Yamamoto sekä elokuvaaja Pietari Peltola ja äänisuunnittelija Anne Tolkkinen.

Näyttely koostuu HAM-gallerian kahteen tilaan ulottuvasta installaatiosta, valokuvista ja liikkuvasta kuvasta.

Sheet No4 -teoksen toteuttamista ovat tukeneet AVEK – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus / Tuuli Penttinen-Lampisuo, Taiteen edistämiskeskus ja VISEK – Visuaalisen kulttuurin edistämiskeskus.