Timo Heino (s. 1962) on tinkimättömimpiä nykytaiteilijoitamme. Tennispalatsin näyttelyssä tilateokset ja materiaalikollaasit muodostavat moniulotteisen, merkityksiä risteilevän kokonaisuuden, jossa yksittäisten teosten muodot ja teemat toistuvat. Kattava katsaus koostuu Heinon teoksista vuodesta 1990 tähän päivään asti.

Timo Heino törmäyttää teoksissaan esineitä ja materiaaleja yllättäviksi yhdistelmiksi. Hänen taiteensa ammentaa materiaalista, sen merkityksistä ja niistä välittömistä tuntemuksista, joita vaikkapa kumi, metalli ja pöly tai sileys, kylmyys ja karvaisuus herättävät. Lopputuloksena syntyy latautuneita, lähes olentomaisia teoksia.

Heinon taide myllää alitajuntaa. Se tarjoaa oivalluksia niin yksityisistä tunnoista kuin yhteiskunnallisista ja globaaleistakin aiheista kuten vallasta, seksuaalisuudesta, kuluttamisesta sekä ihmisen ja luonnon suhteesta.

Vaikka Heinon teokset ottavat suurenkin tilan haltuunsa, monumentaalisuuden tavoittelu ei ole niiden itsetarkoitus. Näyttävyydestään huolimatta Heinon taide puhuu hienovaraisella ja hiljaisella äänellä. Se ei tyrkytä valmiiksi pureskeltuja tulkintoja maailmasta, vaan vihjaa kohti erilaisia mahdollisuuksia.

Heinolle tärkeintä taiteessa on vapaan ajattelun mahdollisuus. Maailma ei ole mustavalkoinen, vaan rakentuu monimutkaisista ja -tulkintaisista elementeistä. Heino itse sanoo ilmentävänsä teoksissaan kokemustaan omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan, mistä johtuen teokset sisältävät väistämättä paradokseja ja ristiriitoja.

Myös Helsingin kaupunkikuvasta löytyy Heinon taidetta: Rastilan metroasemalla sekä tämän näyttelyn ajan myös Kampin metroasemalla. Kalasatamaan valmistuu keväällä 2014 hänen uusin julkinen teoksensa Veteen piirretty viiva.

Timo Heinon näyttely jatkaa Helsingin taidemuseon suomalaisten nykytaiteilijoiden sarjaa. Näyttelyn ovat koonneet taiteilija ja va. intendentti Mikko Oranen. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan kirja jonka artikkelin on kirjoittanut FT Harri Kalha. Näyttelyprojektia ovat tukeneet FRAME, Koneen Säätiö, Oskar Öflunds Stiftelse sekä Suomen Kulttuurirahasto. Helsingin taidemuseon yhteistyökumppani on HOK-Elanto.