HAM hakee yhteisötaiteen tekijää/työryhmää

HAM toteuttaa vuosittain useita julkisen taiteen projekteja Helsinkiin. Etsimme nyt uudenlaisia tapoja tuottaa julkista taidetta. Haemme yhteisötaiteen tekijöitä, joiden kanssa tuotamme projektin Jakomäkeen asukkaita osallistaen.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Nyt ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme projektista kiinnostuneita yhteisötaiteen tekijöitä. Tässä vaiheessa ei tarvita vielä valmista suunnitelmaa. Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus (motivaatiokirje) ja ansioluettelosi 13.3.2017 mennessä. Mukaan voit liittää täydentävää materiaalia.

HAM valitsee osan hakijoista haastatteluun. Toisessa vaiheessa HAM tilaa valitsemiltaan tekijöiltä/työryhmiltä suunnitelman yhteisötaideprojektista. Näistä valitaan toteutettaviksi 1-2, joita työstetään yhteistyössä HAMin kanssa. Toisen vaiheen suunnitelmista ja valitusta projektista maksamme  palkkion.

Taidetta sataa Jakomäkeen

HAM on koko Helsingin kokoinen taidemuseo, joka ulottaa toimintansa myös niille alueille, joilta ei välttämättä usein tulla keskustaan museokäynneille. Vuosina 2016–18 HAM keskittyy aluetyössään Jakomäkeen hankkeella Taidetta sataa Jakomäkeen. Hankkeen tavoitteena on kaupunkilaisten osallistuminen ja korkealaatuisen taiteen vieminen alueelle, jolla ei ole julkista taidetta tai kuvataidepalveluita.

Yhteisölliset kaupunkitaideprojektit tulevat olemaan osa tätä hanketta. Se alkoi keväällä 2016 tutustumalla alueeseen sekä sen asukkaisiin ja toimijoihin. HAM järjesti taidepajoja ja -leirejä erilaisille jakomäkeläisille. Myös HAMin kokoelmateoksia tullaan sijoittamaan Jakomäen julkisiin tiloihin.

Lähtökohdat ja tavoitteet

 • – Projekti toteutetaan Jakomäessä tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa sekä HAMin tiimin ohjauksessa.
 • – Alueen asukkailla tulee olla projektissa merkityksellinen rooli ja osallistumisen luonteva osa projektia.
 • – Muotoa ei ole määritelty. Keskeistä ovat prosessi, tapahtuma ja yhteisöllisyys, ei objekti tai näyttely. HAM ei kuitenkaan poissulje objektia prosessin lopputuloksena. HAM valitsee toteutettavaksi alueelle sopivan ja toteutuskelpoiseksi katsomansa ehdotuksen.-
 • HAM tilaa teoksen valitsemaltaan taiteilijalta tai taitelijaryhmältä. HAM kannustaa myös monialaisiin työryhmiin ja yhteistyöhön eri taiteenalojen välillä.

Edellytämme

 • – Yhteistyökykyä ja kiinnostusta toimia asukkaiden ja erilaisten toimijoiden kanssa.
 • – Sitoutumista projektin toteuttamiseen.
 • – Projektin omaehtoista dokumentointia, dokumentoinnin suunnittelua ja siihen osallistumista yhteistyössä HAMin kanssa.
 • – Projektin arviointiin osallistumista yhdessä HAMin kanssa projektin päättymisen jälkeen.
 • – Kokemusta vastaavanlaisista projekteista.

Hakemus

 • – Vapaamuotoinen hakemus (motivaatiokirje), max yksi A4
 • – CV
 • – Täydentävää materiaalia (ei pakollinen), max yksi-kolme A4
 • – Lähetä hakemus PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi otsikolla ”Jakomäki”. Mainitse viestin otsikkokentässä myös diaarinumero HEL 2017-000868. Viestin kokonaiskoko enintään 2Mt.

Aikataulu

 • – Hakuaika päättyy 13.3.2017.
 • – Kutsumme osan hakijoista haastatteluun huhtikuussa 2017.
 • – Valitsemme haastatteluiden jälkeen taiteilijat/ryhmät, joilta tilataan suunnitelma yhteisötaideprojektista.
 • – Tutustuttuamme suunnitelmiin valitsemme niistä mahdollisesti toteutettaviksi 1-2.
 • – Toteutettaviksi valittujen projektien tekijöille järjestämme toukokuussa 2017 orientaatiopäivän, johon edellytämme kaikkien työryhmän jäsenten osallistuvan.
 • – Projekti alkaa 2017 kesän aikana ja toteutetaan kokonaisuudessaan kevään 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja

kuraattori Satu Oksanen, HAM, satu.oksanen@hel.fi
museolehtori Nanne Raivio, HAM, nanne.raivio@hel.fi