Julkisen taiteen portfoliohaku ammattitaiteilijoille

Ehdota meille, mitä julkinen taide voisi olla. Mitkä asiat sinua taiteilijana julkisessa tilassa kiinnostavat? Paikan ja tilan merkitykset ja merkit? Kaupunkitilan haltuunotto tai interventiot rakennettuihin arkielämän ympäristöihin? Julkisen, jaetun ja yksityisen väliset rajanvedot? Onko lähestymistapasi ensisijaisesti esteettinen? Ulottuuko taiteellinen praktiikkasi julkista tilaa koskeviin sosiaalisiin, kulttuurisiin, ekologisiin, taloudellisiin tai poliittisiin kysymyksiin? Eleisiin julkisessa tilassa?

HAM Helsingin taidemuseo avaa portfoliohaun, jonka tarkoituksena on kartoittaa julkisesta tilasta kiinnostuneita Suomessa toimivia ammattitaiteilijoita ja taiteellisia työryhmiä. Haku on avoin eikä sitä ole sidottu ennalta määriteltyyn hankkeeseen.

Taiteella on kaupunkitilassa erityislaatuinen suhde ajallisuuteen ja kokijoihin, osallistujiin ja rinnakkain eläviin yhteisöihin. Taide julkisessa tilassa voi olla elinkaareltaan ja muodoltaan pysyväluonteisempaa tai väliaikaisempaa. Se voi olla muun muassa tutkimuslähtöistä tai muuten prosessinomaista, käsitteellistä, performatiivista ja yhteisöllistä. Se voi merkityksellistää julkista tilaa, herättää keskustelua, kommentoida, merkitä, karnevalisoida, haastaa tai hämmentää.

Lähetä portfoliosi ja CV sekä vapaamuotoinen kuvaus taiteellisen työskentelysi suhteesta julkiseen tilaan (max. yksi A4) PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen ham.julkinentaide@hel.fi. Vuoden 2020 osalta portfolioiden jättö päättyy 31.8.2020. Viestin kokonaiskoko enintään 8 MB. Hakua ole sidottu ennalta määriteltyyn hankkeeseen eikä jatkotoimenpiteisiin. Tiedossa ei ole näin ollen mahdollisten jatkotoimenpiteiden aikataulua tai lukumäärää. HAM ei anna palautetta portfolioista eikä portfolioita palauteta. Lähettämiäsi tietoja ei luovuteta eteenpäin. Saapuneet portfoliot säilytetään HAMin julkisen taiteen yksikössä ja tietoja käsittelevät vain HAM Helsingin julkisen taiteen yksikön työntekijät. Haun rekisteriseloste löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/rekisteriselosteet/Kuva/Kuva-EU-Julkisen-taiteen-portfoliohaun-rekisteri.pdf

HAM tilaa taideteoksia julkiseen tilaan sekä toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttiperiaatetta noudattavissa julkisissa rakennushankkeissa, kuten kirjastoissa, kouluissa ja päiväkodeissa.