Kokoelmat

HAM pitää huolta jokaisen helsinkiläisen omasta 9000 teoksen taidekokoelmasta, joka levittäytyy Tennispalatsista ympäri koko kaupungin. HAM haluaa tuoda iloa ja rohkeutta kaupunkiin.

HAMin kokoelmaan kuuluu yli 9000 teosta, joista noin 3500 löytyy kaupungin julkisista tiloista, sisältä ja ulkoa. Näkyvin osa kokoelmasta ovat Helsingin kaduilla, toreilla ja puistoissa sijaitsevat julkiset veistokset. Taide näkyy helsinkiläisten arjessa. Taidetta on siellä missä kaupunkilaiset, vierailijat, matkailijat ja kaupungin työntekijät päivittäin liikkuvat. Tavoitteena on, että taide on läsnä tasapuolisesti eri kaupunginosissa.

Taide luo  puheenaiheita ja kohtaamispaikkoja, mielenkiintoista ja kaunista kaupunkiympäristöä.

HAM on koko kaupungin kokoinen taidemuseo

Kokoelmaa esitellään kaupungin julkisten tilojen lisäksi HAMin omissa näyttelyissä. Teoksia myös lainataan muille näyttelynjärjestäjille Suomeen ja kansainvälisiin näyttelyihin.

Kokoelman pääosa on 1900–2000-luvun suomalaista taidetta, mutta mukana on myös vanhempia kotimaisia mestariteoksia sekä kansainvälistä taidetta. Nuoriin, taidehistoriallisesti uutta luoviin taiteilijoihin on panostettu alusta lähtien.

Kokoelma koostuu useasta erillisestä lahjoituskokoelmasta sekä kaupungin omista hankinnoista. Kokonaisuuden ydin on vuonna 1976 lahjoituksena saatu Bäcksbackan kokoelma.