Kokoelmapolitiikka

Kokoelmapolitiikka eli kokoelmapoliittinen ohjelma on museon pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma. Siinä kerrotaan miten kokoelmien kartuttaminen, tallennus, säilyttäminen ja esittäminen sekä konservointi ja tutkimus on museossa järjestetty. Se myös määrittelee museon erilaiset kokoelmaprosessit.

Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa kerrotaan myös hankintojen valmistelusta, päätöksenteosta sekä erilaisista määrärahoista.

Kokoelmapolitiikka_2012

Samlingspolicy 2012

The Collections Policy 2012

Baana © HAM / Hanna Kukorelli