Prosenttiraha

Helsinkiläisten julkisen taiteen kokoelma karttuu myös niin sanottua prosenttiperiaatetta soveltamalla. Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin merkittäviin julkisiin rakennushankkeisiin käytetään rakennusbudjetista noin prosentti taidehankintoihin. Tällä tavoin kustannettuja teoksia löytyy muun muassa sairaaloissa, päiväkodeissa ja uusilla alueilla.

Prosenttiperiaatteella tilataan pääsääntöisesti uusia, sijoituspaikkaan suunniteltuja taideteoksia. Hankinnat toteutetaan yhteistyössä rakennuksen suunnittelijan, rakennuttajan, tilaajan sekä taiteilijan kanssa. HAM toimii asiantuntijana ja yhteistyön koordinoijana.

Prosenttiperiaatetta on noudatettu Helsingissä vuodesta 1991 lähtien.

Yleensä prosenttiperiaateteokset hankitaan rakennuksen sisä- ja ulkotiloihin mutta niitä toteutetaan myös puisto- ja katurakentamisen yhteydessä. Myös peruskorjauksen yhteydessä voidaan soveltaa prosenttiperiaatetta.

Prosenttiperiaatetta on noudatettu Helsingissä vuodesta 1991 lähtien. Kaupunginhallitus uusi periaatteen soveltamisen vuonna 2011. Samassa yhteydessä määriteltiin periaatteen soveltamisessa noudatettavat käytännöt ja menettelytavat.

Kaikki tällä periaatteella Helsinkiin hankitut teokset liitetään HAM:in kokoelmaan. Huolto- ja ylläpitovastuu jää julkisissa rakennuksissa sijaitsevien teosten osalta rakennuksen tilaajalle tai käyttäjälle. Konservointi- ja korjausvastuu jää HAMille.

Lue lisää prosenttirahaperiaatteesta