Miten ja miksi julkista taidetta hankitaan?

Kaikilla kaupunkilaisilla on yhtäläinen oikeus elää laadukkaassa ympäristössä ja HAM osaltaan turvaa tätä oikeutta. Taidetta pyritään sijoittamaan tasapuolisesti kaupungin eri osiin sekä uusille asuinalueille, joissa ei vielä ole julkista taidetta.

Yhteensä Helsingissä on yli 480 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Noin 250 kuuluu HAM:in kokoelmaan ja ne sijaitsevat kaupungin puistoissa, kaduilla ja aukioilla. Julkisilla paikoilla on myös liikelaitosten, yritysten, valtion ja yksityisten tonteilla sijaitsevia ja näiden omistamia teoksia. Muistomerkeistä huolehtii Helsingin kaupunginmuseo.

Julkiset taideteokset ovat osa mielenkiintoista ja kaunista kaupunkiympäristöä.

HAM hankkii vuosittain uusia julkisia taideteoksia katualueille ja puistoihin, toisinaan myös sisätiloihin. Tavoitteena on saada esille merkittävää nykytaidetta, nostaa rakennetun ympäristön sekä julkisen tilan laatua ja arvoa. Pyrkimyksenä on myös lisätä asukkaiden viihtyvyyttä sekä kiinnostusta ja sitoutumista omaan elinympäristöönsä.

Uusia julkisia taideteoksia suunniteltaessa lähtökohtana on aina paikka. Paikka määrittelee muun muassa teoksen koon ja luonteen. Usein teokset ovat varta vasten paikkaansa suunniteltuja. Taiteilija voikin liittää taideteokseen yhteyden sen sijoituspaikkaan, paikan historiaan tai muuhun teoksen ympäristöön liittyvään seikkaan. Taidemuseolla on myös mahdollisuus hankkia valmis teos, joka sijoitetaan sille sopivaan paikkaan.

Julkisten taiteen hankkeen taustalla voi olla myös jonkun yhteisön tai kaupungin muun viraston aloite. Julkinen teos voidaan toteuttaa myös avoimen kilpailun tai kutsukilpailun kautta. Julkisia teoksia saadaan myös lahjoituksina. Tällöin HAM on mukana teoksen toteuttamisessa ja sijoittamisessa. Lahjoitetut teokset liitetään taidemuseon kokoelmaan. Taidemuseo vastaa julkisten taideteosten kunnosta ja ylläpidosta sekä teosten rekisteröinnistä.

Lahjoitukset