Åtkomlighetsverktyg

Hur låter det moderna?

2.3.2017 9:32

Vi bjöd in tre musikproffs i modernismens värld och fick olika perspektiv på vilken resonans utställningen Modernt liv! och dess teman väcker i dem.

Timo Kaukolampi, Maria Veitola och Matti Nives gjorde upp var sin spellista. Lyssna på dem före eller efter utställningen eller ta hörlurarna med dig och dyk ner i det moderna livet i listornas sällskap.

Spellistorna har producerats i samarbete med Radio Helsinki. För att kunna lyssna på dem behöver du programmet Spotify samt en apparat där programmet fungerar.

Timo Kaukolampi, musiker, producent och dj 

Finländaren är gjord av virke, metall, betong, ylle, Koskenkorva, kaffe, bitar, kunskap och kompetens. ”Vi är skogsapor från eskimåernas land”, men det hindrar oss inte från att drömma, planera eller skapa konst, tvärtom. Vårt sinne är rent och fritt från influenser. Vi försöker vara urbana, trots att det inte är mer än ett ögonblick sedan vi kröp upp från en lerig grop och fast vi har tomtars och skogsråns själar. Mina farföräldrar var torpare med sot i ansiktet och nu reser vi runt i världen och talar om vad som är stilfullt och vackert för ögat och örat. Vi är rena och oskyldiga.

Jag satte ihop en spellista med finsk musik, där glada experiment skakar hand med en idealistisk, transcendental dyrkan av estetik. Hoppas ni njuter av låtarna!

Timos lista

Maria Veitola, innehållschef på Radio Helsinki

Jag avskyr förklaringar. Helt enkelt: det här är den spellista som utställningen inspirerade mig till och som jag vill dela med dig. Utställningen och de här låtarna väcker vissa saker och känslor i mitt huvud. I ditt huvud kan de väcka antingen samma saker och känslor eller också något helt annat. I vilket fall som helst: lyssna och fundera. Det är det viktigaste och det bästa.

Marias lista

Matti Nives, dj, producent och musikjournalist

“Den moderna människan har alltid stått utanför huvudfåran.” Så sa M.A. Numminen en gång, och ännu har jag inte stött på en mer träffande och uppmuntrande beskrivning av modernismen. Jag gillar Numminens replik särskilt för att den är uppmuntrande.

Den som förerträder ett modernt tänkande står oundvikligen i någon form av konflikt med sin tid. Det kräver inte bara mod, utan också beslutsamhet. “People don’t like it now, but they will”, konstaterade freejazz-saxofonisten Albert Ayler på 60-talet och tangerade därmed kärnan i samma tänkesätt.

Modernism kräver tro, öppenhet, empati och idealism. Det som ännu inte är möjligt är fantasi, men kanhända kan det snart vara konkreti – om vi bara orkar sträva framåt. Utställningen Modernt liv! innehåller flera exempel på ett tänkande som har varit ordentligt före sin tid. Viljo Revell ritade stadshuset i Toronto men såg det aldrig när det stod färdigt. Byggnaden dög dock att senare skildra en framtida science fiction-utopi. Lyckligtvis lever den moderna andan längre än sina fysiska upprätthållare.

På min spellista har jag har sammanställt musik som jag anser att har varit exceptionellt visionär för sin tid. Innovationer manifesteras på olika sätt och under influens av sin kontext, men när man fokuserar närmare kan man se massvis med likheter. Etiopisk minimal wave, finsk modern jazz, tysk glitch techno, kanadensisk kammarpop, svensk soundtrack-musik. Och den eviga modernismens klara fixpunkt, Monks Brilliant Corners, ett långfinger åt nostalgin av världens mest amerikanska konstform, jazzen, från 1956.

Modern musik kapslar alltid in progressiviteten i sig, oavsett var och när den är skapad. 2010-talets lyssnare står inför ett underbart hav av musik och kan ösa influenser i sin Spotify-slev och associera fritt. Tidsperioderna suddas ut och nästa låter, när den är som bäst, inte alls som den föregående, trots att den grundar sig på samma ständigt framåtsträvande ideologi.

Historien för med sig värdefull kunskap om hur det nya har skapats. Den hjälper oss att bli inspirerade, blicka framåt och leva ett Modernt liv.

Mattis lista