Åtkomlighetsverktyg

Paweł Althamers skupturer ställs ut i HAM-hörnet fr.o.m. 16.2

13.2.2019 9:46

Paweł Althamer: Almech / Stefanie & Katharina, 2011 / © Bild: Jens Ziehe, Berlin

Den polska konstnären Pawel Althamers (f. 1967) Almech-skulpturer ställs ut i HAM-hörnet i Tennispalatsets gatuplan från den 16 februari framåt. Verken ingår i utställningen Paweł Althamer:I (am) som öppnas på HAM den 29 mars och presenterar konstnärens mångdimensionerade och överraskande produktion från över tre årtionden.

Almech-skulpturerna är uppkallade efter en fabrik som tillverkar plastprodukter och ägs av Pawel Althamers far, Adam Althamer. Skulpturerna framställdes under Althamers utställning på Deutsche Guggenheim i Berlin hösten 2011. Verket växte fram under utställningens gång och hela produktionsprocessen med arbetsmaskiner och allt kunde ses i galleriet.

Deltagarna fick medverka i valet av underlagskonstruktion för statyerna och även i tillverkningsprocessen som ett slags fabriksarbetare. En silikonavgjutning som påminner om en dödsmask gjordes av varje gestalts ansikte. Plasten som rann ut ur plastmaskinen torkade fort och måste bearbetas snabbt.

I verket Almech bryts hierarkierna ner – skulpturerna föreställer och i framställningen av dem deltog ledarfigurer från finans- och konstvärlden, utställningens publik och museets anställda. Museibesökarens roll omvandlades från betraktare till aktiv deltagare.