Åtkomlighetsverktyg

Maria Stereos fyra meter höga bronsskulptur avtäcks i Vallgård

23.5.2019 10:28

Maria Stereo 0ch bronsverk Tidlös / Bild: Anssi Kasitonni

Det nya offentliga konstverket i Helsingfors, producerat enligt enprocentsprincipen, är en stor relief som refererar till ett gökur. Bildkonstnären Maria Stereos fyra meter höga bronsverk Tidlös hängs på vuxeninstitutet Stadin Aikuisopistos  innergårdsfasad på Industrigatan tisdagen den 4 juni 2019.

Det dekorativa gökurets urtavla saknar visare och gökens lucka är stängd. Verket är i likhet med sin titel tidlöst: gökuret visar inte tiden. Maria Stereo säger att tidlösheten ger betraktaren tillfälle att slappna av. Alltid behöver man inte veta hur mycket klockan är.

”Jag har alltid varit intresserad av kitschiga saker och prydnader i hemmet. Jag började studera bilder på gökur på nätet och en fantastisk, varierad värld av mästerligt snickararbete öppnade sig för mig. Jag fick inspiration att skapa en serie ur i olika blandtekniker. Jag tänkte på serien som ett slags självbiografiska klockslag. Ett av uren var gjutet i stilmetall och det blev till slut verket som gav upphov till idén till Tidlös”, berättar konstnären.

Stereo, som är känd för ett ymnigt dekorativt bildspråk och en påhittig användning av återvinningsmaterial, har skapat det nya verket som en bronsavgjutning. Hon ville använda ett långlivat, hållbart och därmed tidlöst material.

I september i fjol fick samma fastighet också ett verk av konstnären Anssi Kasitonni. Verket Epifania de Liberace, även det beställt med enprocentsprincipen, är en skimrande flygel som ger sken av att falla ner från taket åtföljd av ett glittrande regn.

Maria Stereo (f. 1979 i Raumo) har haft separatutställningar bland annat i Galleria Huuto i Helsingfors och Mältinranta i Tammerfors och har medverkat i talrika grupputställningar. Utöver bildkonst gör hon också musik bland annat med sitt band Maria ja Marsilaiset. Anssi Kasitonni (f. 1978 i Vilppula) arbetar med skulptur, videokonst och musik, där han kombinerar populärkulturens visuella uttryck med en DIY-attityd. Stereo och Kasitonni bor och arbetar i Sahalahti i Kangasala.

Helsingfors stad iakttar enprocentsprincipen, som betyder att omkring en procent av anslagen för bygge eller reparation av stadens fastigheter reserveras för ny offentlig konst. Tack vare det livliga byggandet under de senaste åren har man kunnat beställa ny konst till ett flertal offentliga byggnader till exempel i Fiskehamnen, Rönnbacka, Tölöviken och Månsas. HAM Helsingfors konstmuseum verkar som konstsakkunnig i projekten och verken blir en del av HAM:s konstsamling.