Åtkomlighetsverktyg

Capellaskvären i Fiskehamnen får nytt offentligt konstverk av Jacob Dahlgren

28.5.2019 14:29

Jacob Dahlgren ja teos Early One Morning, Eternity Sculpture (2019), Kalasatama, Capellanaukio / Kuva: HAM/Maija toivanen

Ett nytt offentligt konstverk bidrar med färg och lekfullhet till Fiskehamnen i Helsingfors. Den svenska konstnären Jacob Dahlgrens Early One Morning, Eternity Sculpture är en rosa, slingrig stålskulptur. Konstnären säger verket är som leken där man ritar en sammanhängande linje utan att lyfta pennan från pappret. Det fyra meter höga verket med en diameter på tio meter avtäcks i Capellaskvären i Fiskehamnen på Helsingforsdagen den 12 juni 2019.

Jacob Dahlgren vill skapa platser i staden som ger människor tillfälle att hämta andan och leka. Early One Morning, Eternity Sculpture lockar till sig och man kan se verket som en mötesplats, för det går att sitta på dess lägsta avsatser – klättring är dock förbjudet.

”Verket ser väldigt olika ut beroende på från vilken håll man betraktar det. Det är som en mening skriven med skönskrift och på ett helt nytt språk”, säger konstnären.

Svensken Jacob Dahlgren (f.1970) leker med traditionen för geometrisk konst. Hans verk är lätta att närma sig och uppmuntrar publiken till växelverkan. Dahlgrens verk som är mest bekant för den finska publiken är Abstraktionens underbara värld (2009) i Kiasmas samlingar: en bandinstallation där man kan försvinna in i verkets ränder. Dahlgren arbetar mångsidigt med måleri, skulptur och installationer och har skapat talrika offentliga verk på olika håll i världen. År 2006 representerade han Sverige på Venedigbiennalen och 2002 var han nominerad för Ars Fennica 2002.

Det framväxande Fiskehamnen med närområden kommer att få rikligt med ny offentlig konst under de närmaste åren. Early One Morning, Eternity Sculpture är det fjärde permanenta konstverket som har genomförts i området som ett samarbete mellan Helsingfors stadskansli, stadsmiljösektorn och HAM Helsingfors konstmuseum. De tidigare verken i HAM:s samlingar i Fiskehamnen är Riikka Puronens Passare och stjärnor (2018), Villu Jaanisoos Lavskrikan (2016) och Timo Heinos Strecket i vattnet (2014). Det nya verket ingår i Fiskehamnens miljökonstprojekt för att skapa permanent och tillfällig konst samt evenemang. Projektet finansieras med en avgift per kvadratmeter våningsyta som betalas av byggherrarna i området.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori avtäcker verket Early One Morning, Eternity Sculpture på Helsingforsdagen den 12 juni klockan 14.30. Vid tillställningen uppträder bland andra saxofonisten Jarno Tikka och kontrabasisten Mikael Saastamoinen som är kända från bandet OK:KO. Konstnären är på plats vid avtäckningen som är öppen för alla.