Åtkomlighetsverktyg

Mark Niskanens och Jani-Matti Salos verk Förbipasserande avtäcks på Banan

24.6.2019 16:53

Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo: Ohikulkijalle
Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo, Förbipasserande (2019) © Bild: HAM/Maija Toivanen

Det nya offentliga konstverket av Mark Niskanen och Jani-Matti Salo Förbipasserande avtäcks på Banan i tunneln under Lappviksgatan 27.6.2019 kl. 15. Verket, som är konstruerat i ett skal för vardaglig ljusreklam, bygger på rörelse och flyktighet, och visar sig i olika skepnad för varje förbipasserande.

De finstämda förändringarna som sker i verket bygger på ett moiré- eller interferensmönster som är en följd av att tre bildytor överlappar varandra i en viss vinkel. Beroende på vilken höjd, från vilken riktning och på vilket avstånd de förbipasserande betraktar verket ser moirémönstret varje gång olika ut.

Verket Förbipasserande, som är en beställning av HAM Helsingfors konstmuseum, är avsett att vara tillfälligt. Det är kvar på Banan tillsvidare och flyttas eventuellt någon annanstans i Helsingfors senare. Verket kommer att ingå i HAM:s samling av offentlig konst.

Mark Niskanen (f. 1991) och Jani-Matti Salo (f. 1984) har arbetat tillsammans sedan 2015. I sina verk använder de ljus, ljud, video, internet och vardagliga föremål för att skapa situationer och arrangemang för flyktiga möten. Under fjolåret var deras verk utställda på Grand Rapids Art Museum i Michigan, Helsingfors festspel, Art Quarter Budapest och CASA Gallery i New York. I år arbetar de som inbjudna konstnärer vid Mana Contemporary-residenset i New York.