Åtkomlighetsverktyg

Den svenska konstnären Eva Langes omfattande konstverk invigs i Helsingfors centrum i september

27.8.2019 12:28

Skillnaden, Juli 2019 / Bild: Hanaholmen Kulturcentrum


Den 13 september kl. 15 2019 invigs Eva Langes konstverk TRO HOPP KÄRLEK på Skillnaden utanför Svenska Teatern i Helsingfors.  

Verket har skapats inom ramen för konstprojektet Två länder – en framtid, som drivits av Hanaholmen och som uppmärksammar den månghundraåriga gemenskapen mellan Sverige och Finland.

”Målet med Två länder – en framtid är att skapa två centralt belägna, bestående, offentliga konstverk för att uppmärksamma de starka banden mellan Finland och Sverige. Den långa historiska gemenskapen förde in Finland i den västerländska kulturen. Relationen är mycket aktuell också idag i och med integrationen inom näringsliv och det fördjupade försvarssamarbetet. Konstverken doneras till huvudstäderna tack vare starka civilsamhällen – finansieringen har skett med stöd från stiftelser och fonder, företag och privatpersoner i bägge länder”, berättar konstprojektets ordförande Henry Wiklund.

Konstverket kommer att överlåtas till Helsingfors stad och ingår därefter i Helsingfors konstmuseums (HAM) samlingar.

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori hoppas att stadsborna tar till sig såväl konstverket som den förnyade Skillnaden.

”Det offentliga rummet är stadens ansikte utåt där de många konstverken utgör en viktig del av helheten. Eftersom den uppfräschade Skillnaden är en så central och traditionell plats känns det speciellt fint att där kunna placera ett konstverk som uppmärksammar Finlands 100 år av självständighet och Sveriges och Finlands relationer, konstaterar Jan Vapaavuori.

Konstverket TRO HOPP KÄRLEK består av fyra olika skulpturer tillverkade av granit och stål.

”Konstverket började inte med namnet. Det var inte mot det jag arbetade. Skillnaden, skulpturens plats, ställde däremot krav. Ett tomt, rätt öde torg mitt i Helsingfors med den vackra Svenska teatern i bakgrunden. Efter många försök blev det ändå klart och skulpturen sa tydligt TRO HOPP KÄRLEK är mitt namn”, berättar Eva Lange.

Lange berättar att hon blev tagen när hon fick uppdraget.

”Jag befann mig då på ett annat torg mitt i en regn-pöl. Jag blev så chockad att jag svarade ja. Och där i glädje och undran har jag befunnit mig sedan dess”, berättar hon.

Eva Lange nämner den finländska poeten Gunnar Björling som en av sina inspirationskällor.

”Björling, Osip Mandelstam och Inger Christensen är mina stora konstnärliga förebilder. Överlag låter jag mig inspireras av ord, liksom av olika ljud, som vinden”, berättar Lange.

Invigning och kvällsprogram för allmänheten

Eva Langes konstverk TRO HOPP KÄRLEK invigs på Skillnaden fredagen den 13 september 2019 kl. 15. Under invigningsprogrammet, som varar ca 40 minuter, hörs bland annat officiella hälsningar från ministrarna för nordiskt samarbete, Sveriges Ann Linde och Finlands Thomas Blomqvist, samt från Helsingfors stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs och Stockholms kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brink.

Däremellan blir det underhållning och show under ledning av konferencier Maria Sid. Underhållningen fortsätter också senare på eftermiddagen och kvällen med artister som Patrik Isaksson, Anna Järvinen, Jore Marjaranta, Jennie Storbacka, Lauri Schreck, Rajaton, The Real Group och Circus Helsinki.

Både invigningen och kvällsprogrammet är gratis och öppna för allmänheten.

Läs mera om projektet och konstverket:

Eva Lange

Eva Lange (f. 1935 i Stockholm) är ledamot av Kungliga konstakademien och tilldelades nyligen som första kvinna det prestigefulla Sergelpriset för sin livslånga gärning. Läs mera om Eva här: http://www.evalange.net/

Två länder – en framtid

Två länder – en framtid är ett initiativ som startade 2012 som ett uttryck för aktiva civilsamhällen i Finland och Sverige. Målet med projektet är att skapa två bestående offentliga konstverk, ett i Stockholm och ett i Helsingfors, som skall uppmärksamma de starka banden mellan Finland och Sverige. Det ena verket, finländska konstnären Marja Kanervos ÅR TAL, invigdes i augusti 2017 på Engelbrektsplan i Stockholm i anslutning till festligheterna Finland100 i Kungsträdgården. Nu står den svenska konstnären Eva Langes verk i tur i Helsingfors.

Vem står bakom Två länder – en framtid?

Två länder – en framtid har drivits och förverkligats av projektledare, ordförande Henry Wiklund i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Helsingfors konstmuseum HAM och Stockholm konst. Hanaholmen och Wiklund har ansvarat för planering, koordinering och administration, medan HAM och Stockholm konst fungerat som konstkonsulter. Helsingfors stads miljösektor har ansvarat för den praktisk planeringen och de byggnadstekniska lösningarna på Skillnaden. Projektet har finansierats med donationer från stiftelser och föreningar, företag och privatpersoner.

Marja Kanervos konstverk ÅR TAL

ÅR TAL invigdes på Engelbrektsplan i Stockholm i augusti 2017. Verket består av åtta par granitblock, utformade som bänkar, där viktiga årtal i Sveriges och Finlands historia har graverats in. Varje par som sammanfogas bildar ett dylikt årtal, medan ett par saknar årtal symboliserande den gemensamma framtiden.