Åtkomlighetsverktyg

Två nya konstverk till Helsingfors skolor

18.9.2019 9:38

Tuomas A. Laitinen: Biomipeli, 2019 / Bild: Maija Toivanen

Helsingfors har fått två nya offentliga konstverk som förverkligats enligt procentprincipen. Tuomas A. Laitinens Biomipeli har hängts upp i den nyöppnade grundskolan på Busholmen och Ilari Hautamäkis Siimes breder ut sig över murarna på gården till den nyrenoverade lågstadieskolan i Munkshöjden.

Tuomas A. Laitinens (f. 1976) verkshelhet Biomipeli finns i den nya skolbyggnaden på Busholmen i tre ljusschakt, som släpper in dagsljus genom takfönster till våningarna.

Handblåsta glasskulpturer har hängts upp i två ljusschakt. De glödande nyanserna i de ovala glasskulpturerna har skapats med Swedish overlay-teknik, där glas i olika färger läggs i lager ovanpå varandra vilket skapar färgkombinationer som påminner om kemiska reaktioner. Inne i glasskulpturerna finns organiska former, som konstnären själv beskriver som ”glänsande varelser ur havens djup”. I helheten ingår även ett animerat videoverk, där bildvärlden ständigt förändras enligt en algoritm som skapats av konstnären. I videoverket kan man se en levande organisms tillväxt eller tillväxtkurvor som simuleras av en matematisk modell. Laitinen är intresserad av frågor kring relationen mellan biologiska system och socialt liv. Under de närmaste åren kommer verkshelheten även att utvidgas till miljöpedagogik och medborgarpåverkan genom den Biomifond som Laitinen grundat. Konstnären ger penningbidrag till skolans elevverksamhet, som möjliggör ett elevorienterat arbete för förbättrad klimatmedvetenhet och miljöpåverkan.

Tuomas A. Laitinen arbetar med rörliga bilder, ljud, glas samt kemiska och mikrobiologiska processer. Under de senaste åren har Laitinens verk kunnat ses på olika håll i världen, bland annat i Sydney och Seoul 2018 och i en separatutställning på Åbo konstmuseum i Finland 2019.

Ilari Hautamäkis (f. 1983) målningshelhet Siimes fyller betongmurarna på gården till lågstadieskolan i Munkshöjden med djungelvegetation. En målning har också hängts upp i skolans aula. Skolbyggnaden, som stod klar 1966, har renoverats med respekt för de ursprungliga material- och färgvalen. Hautamäki säger sig i sina målningar har utforskat relationen mellan byggd miljö och växtlighet. Genom sina färger och sin rytm för verket med växttema i aulan en dialog med byggnadens fasad i rödtegel. Precis som Hautamäkis tidigare produktion domineras verken både inne och ute av kraftiga penseldrag och nyanser.

Ilari Hautamäki är en bildkonstnär som i sina målningar rör sig i gränslandet mellan det konkreta och det abstrakta. Hautamäki höll en separatutställning på Indoor Fireworks Helsinki Contemporary-galleriet 2019 och på HAM:s galleri 2017.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat i Fiskehamnen, Vallgård, Uppby och vid Tölöviken. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som sakkunnig gällande konst i projekten, och verken blir en del av HAM:s konstsamling.

Ilari Hautamäki: Siimes, 2019 / Bild: Maija Toivanen