Åtkomlighetsverktyg

Jani Ruscicas nya offentliga videokonstverk i Centrumbiblioteket Ode

26.9.2019 12:53

Jani Ruscica: Hoppet är det där med fjädrar, 2019 (still-foto) / Bild: Hanna Kukorelli

Centrumbiblioteket Ode får mer konst när videokonstverket Toivo on höyhenpukuinen (Hoppet är det där med fjädrar), som förverkligats genom procentprincipen, visas på bibliotekets infoskärmar den 5 oktober 2019. I konstnären Jani Ruscicas (f. 1978) verk ser vi en svartmes, en taltrast, en järpe och en kricka på besök inne i Ode. De animerade fåglarna rör sig i bibliotekets arkitektoniska rum och ger åskådaren en annorlunda och avvikande rumslig erfarenhet.

Verket består av nio korta, 16–34 sekunder långa videor som varvas med bibliotekets annonser och evenemangsinformation på infoskärmarna. Verkets diskreta ljudbild består av fåglarnas läten och de ljud som uppstår i rörelserna.

För fyra av fåglarna i verket vet man att de har häckat i Tölöviken och sedan flyttat några kilometer norrut på grund av byggandet. Fågelarterna påträffas ändå fortfarande i närliggande områden. Ruscica berättar att han ville att fåglarna besöker byggnaden innan den blir ett bibliotek.

Tillsammans med sitt team filmade Ruscica inne i Ode under en dag medan byggarbetet avslutades och biblioteket inreddes. Det syns i verket att inspelningen gjordes under den mörka årstiden, eftersom materialet enbart spelades in med naturlig belysning. Efter att Ode invigts ger belysningen besökarna en annan rumslig erfarenhet. Kontrasten mellan stämningen i videoverket och vid ett vanligt besök är stor.

Verkets namn kommer från Emily Dickinsons dikt Hope Is the Thing with Feathers (Hoppet är det där med fjädrar) från 1862. Genom valet av namn pekar Ruscica på det kulturella innehåll som Centrumbiblioteket Ode enligt honom betjänar. Dessutom intresserar sig konstnären för olika resonanser mellan språk och språkbilder under olika tider, även efter många sekel.

Verket offentliggörs den 5 oktober 2019 och kan därefter ses på Odes infoskärmar. På dagen för offentliggörandet, lördagen den 5 oktober 2019 kl. 12.00–13.00, finns möjlighet att träffa konstnären i Odes entré i ett diskussionstillfälle som ordnas i samarbete mellan HAM Helsingfors konstmuseum och Galerie Anhava. Evenemanget går på finska. Jani Ruscicas separata utställning Human Flesh ställs ut i Galerie Anhava den 3–27 oktober 2019.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat på Busholmen och i Vallgård, Fiskehamnen och Uppby. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstexpert i projekten, och verken blir en del av HAM:s konstsamling.