Åtkomlighetsverktyg

Tillfälliga verk dyker ner i Fiskehamnens lokalhistoria

7.10.2019 12:36

Två tillfälliga offentliga konstverk är klara för Fiskehamnen i Helsingfors. Båda verken är platsbundna. De närmar sig Fiskehamnens och dess närområdens mikrohistoria och lokalkultur ur olika synvinklar. Pasi Rauhalas verk Flamigos väcker Högholmens flamingoflock till liv och Tatu Tuominen granskar i sitt verk Ljussignal från stranden  den färgglada historien hos fiskesamhället i områdets närvatten. Verken offentliggörs torsdagen den 10 oktober kl. 18.00–19.30 på sina platser med början vid verket Flamigos. Konstnärerna medverkar vid tillställningen. Dessutom håller fackboksförfattare Eero Haapanen ett tal om verket Valomerkki rannalta.

Pasi Rauhalas (f. 1978) verk Flamigos tar i sin besittning pelarna under Brändö bro och marken invid Capellas Allé. Verkets namn är en kombination av orden flamingo och amigos (vänner på spanska ). Verket hänvisar till flamingoflocken som bodde på Högholmens djurpark mitt emot Fiskehamnen. En räv som slank in i djurparken 2010 sargade två flamingor. Resten av fåglarna dog av chock. Verkets fasta del sitter på brons pelare där Rauhala skapar flamingoflockar som rör på sig med hjälp av element i stål och programmerat ljus. Den andra delen är virtuell och kan ses med en applikation för augmenterad verklighet (AR) vid namn Arilyn, som kostnadsfritt kan laddas ner på mobila enheter. Applikationen visar flamingoskepnader som animerats på den fria marken under bron.

Pasi Rauhala: Flamigos, 2019 / Bild: Pasi Rauhala

Tatu Tuominens (f. 1975) tudelade verk Ljussignal från stranden  speglar Fiskehamnens närområdens historia ur synvinkeln för sjöfart och vardagen i stadens utkant. Verkets första del är ett ljusverk som syns i de översta fönstren på byggnaden Asunto-osakeyhtiö Kalasataman Fiskaris för de som rör sig i omgivningen kring Sumparnas kanal. Det programmerade ljusverket kan ses var tjugonde minut på kvällar kl. 19–22 till slutet av februari 2020. Som verkets andra del delar konstnären ut Eero Haapanens faktabok Sörkan rysäkeisarit – kalastajia, ajureita ja salakuljettajia (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013) till de nya bostäder som står klara under Sumparns tillfälliga ljusverk. Boken behandlar fiskarsläkten Karlssons händelsefulla liv i Gammelstadsviken och på andra håll i Helsingfors från slutet av 1800-talet till 1960-talet. Verket berättar bland annat om spritsmugglingen i området under förbudstiden och om den brottsliga livsstil som var kopplad till detta. Boken avslöjar även hur Helsingfors och vardagen för dess invånare har förändrats under de senaste hundra åren.

Tatu Tuominen: Valomerkki rannalta, 2019 / kuva: Visa Knuuttila

Fiskehamnen och dess närområden under byggnad får under de kommande åren mycket ny offentlig konst. Flamigos och Ljussignal från stranden är de första tillfälliga konstverken som skapats tillsammans med Helsingfors stadskansli, stadsmiljösektorn och HAM Helsingfors konstmuseum. Tidigare permanenta verk i Fiskehamnen är Jacob Dahlgrens Early One Morning, Eternity Sculpture (2019), Riikka Puronens Harppi ja tähdet (2018), Villu Jaanisoos Kuukkeli (2016) och Timo Heinos Veteen piirretty viiva (2014). Utöver verken som tillhör HAM:s samlingar har verket Taidepenkit (2019) av Marjukka Korhonen skapats i området. Verken är en del av Fiskehamnens miljökonstprojekt som skapar bestående och tillfällig konst och händelser. Miljökonstprojektet finansieras med en våningskvadratmeterspecifik avgift som uppbärs av de som bygger i området.