Åtkomlighetsverktyg

Ett nytt offentligt konstverk av Antti Immonen till Kaffekvarteret i Nordsjö

28.10.2019 8:59

Antti Immonen: En kopp konstighet, 2019 (detalj) / Bild: Hanna Kukorelli

Den Kuopio-bördige konstnären Antti Immonens verk En kopp konstighet offentliggörs i hörnet av Kaffegatan och Kaffebönsgränden onsdagen den 30.10.2019 klockan 15.00. Konstverket berättar på ett finurligt sätt om hur kaffet kommer till. Enligt konstnären är grund-idèn till konstverket den diskussion som föds då människor träffas vid kaffebordet. Pratet kan handla om allt mellan himmel och jord fast själva situationen blivit nästan ceremoniell. Konstverket reflekterar både denna stund och den mångfasetterade process som föregått kaffesitsen. På samma gång påminner konstverket om Nordsjös historia. Konstverkshelheten består av fyra element, är cirka 11 meter långt och når upp till tre meters höjd.

Historien om Kaffekvarteret började då Pauligs rosteri flyttade till området år 1967. Verksamheten slutade då bostadsbyggandet startade för cirka 10 år sedan. Områdets historia syns på flera sätt i konstverket; en av de fyra elementen, den stora rostskålen är från det ursprungliga Paulig Ab-rosteriet. Immonen poängterar ändå att skålen inte här framställs som ett museiobjekt utan som en del av ett konstverk – dess form och uppbyggnad.

”Konstverket kan ses som en bild av en biologisk och industriell händelsekedja, som för oss från kaffeplantagens träd via många särskilda händelser till kaffebordet. Kaffestunden fungerar som en scen för kontakten mellan människor och deras diskussioner. Man kan inte påstå att kaffestunden blivit en ”västerländsk kaffeceremoni”, men visst finns där element av fasta former och konstruktioner. Jag hoppas konstverket förmedlar en del av denna stund med element av både fasta former samt fri, lekfull och avslappnat sprudlande diskussion”.

Antti Immonen (f. 1973), använder i sin konst ett lekfullt provande och variation som ger rum för tillfälligheter. Det färdiga konstverket är ofta en ”stillbild” av en fortgående ”bygga – rasera” –lek. Som så ofta i Immonens konstverk, använder han flera olika material; rostfritt- och corten-stål samt brons. Immonen har gjort flera offentliga konstverk – till exempel till Kuopio Universitetssjukhus, Kuopio flygstation samt Metropolia-byggnaden i Gammelstaden i Helsingfors.

Nordsjö, som nu byggs ut, hör till en av de förstäder i vilken  Helsingfors stadskansli, stadsmiljösektorn samt Ham Helsingfors konstmuseum har samarbetat. En kopp konstighet har till största delen bekostats med HAM:s anslag för offentlig konst.