Åtkomlighetsverktyg

Konstutställningen som sträcker sig över hela Helsingfors är öppen 24/7

23.3.2020 11:19

Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019 / Bild: HAM / Maija Toivanen

2 700 konstverk runtom i Helsingfors, 500 skulpturer finns utställda dag och natt. Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Trots att Tennispalatsets museilokaler är stängda, finns en stor del av samlingen även nu tillgänglig för stadsborna att fritt beundra i parker och längs med gator, runt hörnet och på en cykelturs avstånd. Du kan även bekanta dig med den offentliga konstens fascinerande utbud hemifrån på HAM:s webbplats och genom att följa HAM:s sociala mediekanaler.

Skulpturbanken

I Skulpturbanken, som är öppen för alla, har HAM samlat information om totalt 450 skulpturer som finns i Helsingfors för att upprätta egenhändiga konstutställningsrundor för stadsborna. Utöver basfakta (verkets namn, konstnär, utgivningsår, placering) innehåller Skulpturbanken även bakgrundsinformation om verken samt var skulpturen finns på kartan. Kartorna har skapats i samarbete med Huvudstadsregionens servicekarta. Platsuppgifterna finns även som öppna data. ​

Egenhändiga skulpturrutter

Till glädje för stadsborna har man även skapat färdigplanerade egenhändiga skulpturstigar kring olika teman. Rutten Livets frågor leder till att fundera på och rentav finna svar på frågor om vad konst är och hur den påverkar mig. Inhale exhale HAM-stigen passar i sin tur för löprundor medan I Toves fotspår eller Pekka Kauhanens skulpturstig tar med dig på en resa till konstnärernas egna verk, samt verk som avbildar dem själva eller var viktiga för dem. Regnbågen@helsingfors-rundan berättar om köns- och sexuella minoriteters historia.

Läs mer

Villu Jaanisoo: Lavskrikan, 2016 / Bild: HAM / Hanna Kukorelli