Åtkomlighetsverktyg

Ett tillfälligt offentligt konstverk hämtar lämningar ur ett påhittat förflutet till Fiskehamnen

10.6.2020 8:40

Raimo Saarinen: Det påhittade förflutna, 2020 / Bild: HAM / Sonja Hyytiäinen

Ett nytt tillfälligt offentligt konstverk har blivit klart i Fiskehamnen i Helsingfors. Konstnär Raimo Saarinens verk Det påhittade förflutna bygger ut skulpturliknande ruiner som övertagits av växtlighet på Englandsskvären. Konstruktionerna ser ut att ha nötts av tiden och är gjorda av rappade och målade lättgrusblock. Moderna byggmaterial stöter på tidens tand i det här verket.

I verket hittar vi växtarter från olika kontinenter. I en ruin växer torrmarksgräs, i en annan blommar våtmark med fräken och svärdsliljor. Liksom Raimo Saarinens tidigare verk kombinerar också Det påhittade förflutna växtarter från nära och fjärran. Enligt Saarinen finns det i urvalet av arter som han ”sensuellt och intuitivt” valt bland annat ripvide, sydamerikansk brödgran eller s.k. apskräck, och rönnsumak från nordöstra Nordamerika. Växtligheten lever och förändras med växtsäsongen och ger verket en temporär dimension där vi får se tillväxt, blomning och vissning. Det är alltså inte bara byggkonsten i verket utan också växtligheten som får uppleva nutid, framtid och det förflutna.

Verkets formgivning och ljusa färgvärld har enligt Saarinen fått intryck av Mexiko, där han jobbade med en utställning när han började planera verket. Efter att ha bekantat sig med Fiskehamnens område och kulturella historia hittade Saarinen samma palett i de gamla båtarnas ljusa, flagande målfärg. ”Jag är fascinerad av hur stadsmiljöns visuella lösningar kan vara summan av små tillfälligheter. Byggnadskonstens palett kan i ett visst område vara resultatet av ett enskilt beslut, varefter man fortsätter använda samma färger tills de är tradition och slutligen blir kultur.”

Fiskehamnen och dess närområden under byggnad får under de kommande åren mycket ny offentlig konst. Det påhittade förflutna är det tredje tillfälliga konstverket som verkställts som samarbete mellan Helsingfors stadskansli, stadsmiljösektorn och HAM Helsingfors konstmuseum. De tidigare tillfälliga konstverken var Tatu Tuominens Valomerkki rannalta (2019) och Pasi Rauhalas Flamigos (2019) som fortfarande kan åskådas. Permanenta verk i Fiskehamnen är Jacob Dahlgrens Early One Morning, Eternity Sculpture (2019), Riikka Puronens Harppi ja tähdet (2018), Villu Jaanisoos Kuukkeli (2016) och Timo Heinos Veteen piirretty viiva (2014). Utöver verken som tillhör HAM:s samlingar har verket Taidepenkit (2019) av Marjukka Korhonen skapats i området. Verken är en del av Fiskehamnens miljökonstprojekt som skapar bestående och tillfällig konst och händelser. Miljökonstprojektet finansieras med en avgift per våningskvadratmeter som tas ut av byggherrarna i området.

Konstnären Raimo Saarinen / Bild: HAM / Sonja Hyytiäinen