Åtkomlighetsverktyg

Rauni Liukkos verk Rörlig arbetskraft presenteras i HAM-hörnet

15.6.2020 8:13

Rauni Liukko: Rörlig arbetskraft, 1977 / Bild: HAM / Arttu Merima

I HAM-hörnet presenteras smakprov ur konstmuseets samlingar. Sommaren 2020 visas Rauni Liukkos verk Rörlig arbetskraft från 1977. Utställningen kan ses utifrån vid alla tider på dygnet. På det här sättet ges publiken tillfälle att uppleva konstverk också utanför museets väggar och öppettider. Utställningen pågår tillsvidare.

Rauni Liukko (1940–2014) blev känd i början av 1970-talet för sina performativa skulpturhelheter på offentliga platser. Liukkos realistiska glasfiberskulpturer bildar tysta demonstrationer, eller pamfletter som de kallades i den samtida diskussionen. Verken tar ställning till bristande jämställdhet mellan könen, växande ekonomisk och social ojämlikhet samt barns rättigheter. Hennes utställningshelheter var inkluderande redan på den tiden: besökaren delade rum med skulpturgestalterna i stället för att bara vara en utomstående betraktare. Den här delaktigheten byggde på den starka närvaron av värden som uppfattades som gemensamma och samhälleliga.

Liukkos verk är inte bara realistiska avbildningar av människor. Hennes människogrupper kan läsas som satiriska händelseförlopp ur den vanliga vardagen. På 1970-talet förekom olika stilar för att skapa konst. Ett exempel är popkonsten där man försökte distansera vardagsupplevelsen genom att impregnera verken med kitschestetik och myriader av kulturella referenser.  Liukkos konst nådde inte direkt sin uppfyllelse i den här konstformen, även om man kan hitta vissa stilmässiga beröringspunkter till samtidskonsten. Däremot andas Liukkos skulpturer respekt och medkänsla för sina gestalter. Verken kan ses som humoristiska och mångtydiga men någon cynism är svår att upptäcka i dem. Styrkan hos Rauni Liukkos prekariatfigurer springer fram ur ett ovillkorligt och obestridligt människovärde.

Liukko hittade ofta sina motiv i aktuella nyhetsbilder och egna livserfarenheter. Biafrakriget och svälten i Nigeria påverkade hennes skulpturer med barnmotiv i början av 1970-talet. Hennes resa från Istanbul till Tyskland i samma tågvagn med turkista gästarbetare sommaren 1976 förevigades i sin tur i den långa arbetsprocess som till slut resulterade i verkhelheten ”Rörlig arbetskraft”.  Verket, som fick sin premiärvisning i det dåvarande Helsingfors stads konstmuseums Glogalleri i december 1977, var en påminnelse om migrantströmmarna ute i världen, liksom de finländare som i stora skaror var tvungna att söka arbete utomlands under massarbetslösheten i slutet av 1970-talet.

Utställningen i Glogalleriet hette ursprungligen Rörlig arbetskraft / Bilder på människor, och omfattade skulpturhelheten och en serie pastellmålningar. Till den ursprungliga versionen hörde också ett ljudband, som påminde om utropen på en järnvägsstation och gav skulpturhelheten extra effekt. HAM fick verket då museet övertog den privata samlaren Matti Harkonmäkis samling som består av finländsk 1970- och 80-talskonst.

En bild av en människa är alltid samtidigt en bild av människans omgivning: samhället och dess värden. Verken i konstmuseets samlingar är tidsresenärer, de bär med sig sin egen historia och sitt födelseögonblick. När de når vår tid börjar de avspegla vår verklighet. Arbetslivet har genomgått en massiv omvälvning under de senaste decennierna. Under 2000-talet har arbetsgivarna strävat efter att skapa en smidig och förmånlig arbetskraft som bygger på bemanningföretag och lättföretagande, där verksamhetens risker faller på arbetstagaren. Samtidigt har man lyckats undergräva de framsteg som genom aktivt arbete uppnåtts i Finland och andra välfärdsstater under tidigare århundraden. I en alternativ framtid skulle de här tidsresenärerna kanske ha hamnat i en verklighet, där de förmåner som arbetstagarna åtnjuter i välfärdsstaterna i stället skulle ha utvidgats och blivit till en global verklighet.

Samhälleliga värden, i likhet med arbetslivet, når aldrig ett stagnerat tillstånd.  Genom att studera Rauni Liukkos verk kan vi bedöma vilka behov som riktas mot dagens föränderliga sociala verklighet.

Kurator: Arttu Merimaa, utställningsamanuens, HAM