Åtkomlighetsverktyg

I Månsas erövras daghemmens golv av Tatu Tuominens Sagornas palats

18.8.2020 9:41

Tatu Tuominen: Sagornas palats, 2020 (detalj) Bild: Patrik Rastenberger

Ett nytt offentligt verk som förverkligats med procentprincipen har blivit färdigt i Helsingfors: bildkonstnär Tatu Tuominens (född 1975) sexdelade Sagornas palats breder delvis ut sig på daghemmets golv i Månsas. Delarna till verket, som finns i byggnadens tre olika våningar, är förverkligade som golvmålningar med keramiska plattor och parkett av massivt trä. Finskspråkiga daghemmet Päiväkoti Korento och svenskspråkiga Daghemmet Humlan är verksamma i lokalerna. Daghemsbyggnaden är planerad av arkitektbyrå AFKS / Arkitekterna Frondelius + Keppo + Salmenperä.

Figurerna på verkets delar lånar golvdekordelar och ornamentik från historiska byggnader. Fastän skalan, materialet och färgerna även skiljer sig från de ursprungliga golven, är mönstringen genomförd så att det är möjligt att känna igen hänvisade objekt från verket. Genom golvmönstren som avviker från det vardagliga får daghemmet sin del av till exempel moskégårdens, katedralens och kejsarpalatsets prakt. Verket baserar sig på tanken om att det finns någonting speciellt i arkitekturen och mönstrens formspråk: om inte heligt, så i varje fall högstämt och vackert.

Tuominen strävar till att orsaka en störning i den kronologiska tidsaxeln och maktens hierarkier genom att förflytta ståtliga konsthistoriska golvmönster från olika forna länder till vardagen i nutida daghemmet i Helsingfors.

”I verket Sagornas palats är tanken att informera att en jämlik och kvalitativ småbarnspedagogik är viktig för alla barn – daghemmet är lika viktigt för Helsingfors som Markuskyrkan för republiken Venedig”, berättar bildkonstnär Tatu Tuominen om verkets bakgrund.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat på Busholmen och i Vallgård, Fiskehamnen och Uppby. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstexpert i projekten, och verken blir en del av HAM:s konstsamling.