Åtkomlighetsverktyg

Det nya offentliga verket Ecology Stone av Akseli Leinonen är färdigt i Mellersta Böle

19.10.2020 9:55

Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen

Ett nytt offentligt konstverk, Ecology Stone av Akseli Leinonen, är nu färdigt utanför Tripla i mellersta Böle. Verket offentliggörs i konstnärens närvaro tisdagen den 20 oktober kl. 11. Ecology Stone vann en allmän konsttävling som arrangerades åren 2016–2017. Tävlingen arrangerades av Helsingfors stad och YIT Rakennus Oy. Med tävlingen ville man finna ett beständigt verk med lokal förankring för att stärka Fredriksbergsterrassens karaktär av mötes- och trivselplats. Verket förväntades ge området en unik identitet och nya perspektiv åt såväl områdets invånare som andra som rör sig i Böle.

Dessa förhoppningar kring tävlingen tog form i det dramatiska verket Ecology Stone. Verket har karaktären av ett landmärke och består av tre delar: en port, ett skulpterat block och växtlighet. Stålporten i svart som placerats framför Tripla är abstrakt och minimalistiskt geometrisk. Ovanpå den, ovanför de förbipasserande, balanserar ett block med fria former inuti vilket ett odlingstråg placerats. I tråget finns växter som är typiska för det finländska skogslandskapet och som med tiden kommer att täcka hela ytan upptill på stenblocket.

Ecology Stone påminner betraktaren om naturens närvaro och betydelse i den byggda stadsmiljön. Den lyfter fram den sköra och ostabila balansen mellan människan och naturen. Konstnären berättar själv om utgångspunkterna för verket: ”Vår nuvarande verklighet i Mellersta Böle företräder en omgivning som människan omformat totalt. Utvecklingen går mot en ordning som i allt högre grad skapas av människan och där också naturen vackert inordnas i systemet. Mitt i det med linjär precision planerade Böle är det omöjligt att ana sig att där en gång fanns en sjö och några jättekast.”

Akseli Leinonen, född 1983 i Tammerfors, har studerat till arkitekt vid Tammerfors tekniska universitet. Leinonen har under den senaste tiden vid sidan om arkitektyrket skapat flera offentliga konstverk.

Verket Massa blev färdigt i fjol framför Ode på Medborgartorget. Verket beställdes av Helsingfors stad och påminner om VR-magasinen, som tidigare fanns på platsen men förstördes i en brand 2006. Verket Massa är en inbuktning av tegel, som inbjuder till fri vistelse och för samtidigt tankarna till platsens historia och kulturhistoriska betydelse.

Akseli Leinonens bägge verk har förverkligats genom procentprincipen, som Helsingfors stad tillämpar. Omkring en procent av kostnaderna för bygge eller renovering av stadens fastigheter reserveras för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat i Fiskehamnen, Vallgård, Uppby och vid Tölöviken. HAM Helsingfors konstmuseum är konstexpert i projekten, och verken integreras i HAM:s konstsamling.