Åtkomlighetsverktyg

Projektet Rhizom, som leds av kollektivet Toisissa tiloissa, introducerar eleverna i lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu till kroppsligt lärande

26.10.2020 12:57

Bild: Sanni Priha

I Helsingfors har ett nytt verk som genomförs enligt procentprincipen påbörjats och i vilket eleverna och personalen på lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu deltar under de två följande läsåren. Toisissa tiloissa-kollektivets projekt Rhizom är en serie experimentella och kroppsliga verkstäder i skolan. I verkstäderna undersöker man rhizomens, det vill säga mycelens, idé genom olika strukturer och fenomen i omgivningen med mycelstruktur, till exempel svampmycel, internet, förångning eller uppkomsten av språk. Med hjälp av olika konkreta fenomenerkstäderna eleverna till icke-hierarkiskt tänkande, lärande och inordnande i modeller med fokus på mångfald, rörelse och fri association.

Den första verkstaden Öppningsrit inom projektet Rhizom genomfördes i slutet av augusti tillsammans med tretton klasser på Eirastranden, dit skolan har flyttat till tillfälliga lokaler under tiden som skolbyggnaden på Fabriksgatan genomgår en grundrenovering.

I navet av Toisissa tiloissa-gruppens verksamhet ligger kollektiva kroppsliga förvandlingsövningar, med hjälp av vilka deltagarna kan få kontakt med olika former av existens och upplevelser som är främmande för människan. Dessa besök ”i andra rum” frigör tillfälligt deltagaren från den mänskliga formen och identiteten. Teman för övningarna är bland annat naturens element, djur- och växtriket samt icke-levande fenomen, till exempel astronomi och fysik. I bakgrunden finns en uppfattning om att det med hjälp av övningarna är möjligt att komma i kontakt med främmande upplevelsevärldar, vilket i sin tur leder till en mer övergripande förståelse och ett större ansvar än tidigare för jämlikheten och det ömsesidiga beroendet mellan olika varelsearter.

Toisissa tiloissa-kollektivets projekt Rhizom utvidgar spektret av projekt inom procentkonsten. Tack vare sin karaktär med utgångspunkt i deltagande kommer verket att inkluderas som ett verkkoncept i HAM Helsingfors konstmuseums samling. I samlingen inkluderas dessutom videodokumentation och en ny övning, som kollektivet har utvecklat tillsammans med eleverna. Eleverna i Tehtaankadun ala-asteen koulu kan göra övningen tillsammans med skolans personal även efter att projektet har avslutats.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa konst till flera offentliga byggnader på olika håll i staden. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstexpert i projekten, och verken blir en del av HAM:s konstsamling.