Åtkomlighetsverktyg

Emma Jääskeläinens verk Put put har blivit färdigt i Hertonäs strand

1.12.2020 12:55

Emma Jääskeläinen: Put put, 2020 / Bild: HAM/ Hanna Kukorelli

Ett nytt offentligt verk har blivit färdigt i Adrianaskvären i Hertonäs strand i Helsingfors. Konstnären Emma Jääskeläinens (f. 1988) verk Put put är tvådelat. Verkets större form som påminner om en snäcka är gjort av ljus granit, och den finns på stenbeläggningen i parken. Den mindre formen, som påminner om en pärla, är däremot gjord av spektrolit och finns på gräsmattan i parken.

Emma Jääskeläinen berättar att tanken om snäckan och pärlan uppstod med tanke på den maritima miljön och utelekarna i området under byggnad. Enligt henne är snäckan lik en budbärare som förutom det bekanta och igenkännbara bär på något obekant och konstigt. En pärla har rullat ut ur snäckan i växtligheten. ”Genom att behålla verket i ett kontinuerligt förändringsläge har pärlan likt en fotboll flytt till våtmarken, där den tidvis försvinner då växtligheten förvildas och vattnet som samlats i våtmarken stiger”, berättar Jääskeläinen.

Jääskeläinen har i sin skulptur strävat efter något levande och köttsligt. Materialen och materialernas paralleller i hennes tidigare verk får till stånd känsliga föreställningar om kroppslighet och känselsinne, oftast ändå på ett lekfullt och ur vardagslogiken vrickat sätt.

Emma Jääskeläinen (född 1988 i Esbo) utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2018. Jääskeläinens verk har visats i fjol i Kiasma. Tidigare har Jääskeläinens verk varit utställda bland annat på Raumotriennalen 2019 samt i HAM-galleriet 2018.

HAM Helsingfors konstmuseum har beställt konstverket och det införlivas HAM:s konstsamling.