Åtkomlighetsverktyg

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset beslöt att fortsätta begränsningarna och rekommendationerna inom sitt område

11.12.2020 11:59

Samordningsgruppen för coronaviruset drog vid sitt möte 10.12.2020 upp riktlinjer för fortsättandet av rekommendationerna och begränsningarna fram till 10.1.2021. Förlängningen av tiden för rekommendationerna och begränsningarna är en reaktion på hotet att epidemin sprids och att social- och hälsovården överbelastas. Rekommendationerna och begränsningarna är på viss tid, men tiden kan vid behov förlängas.

I huvudstadsregionen följer man dagligen med hur de gällande begränsningarna och rekommendationerna påverkar epidemiläget. De nu gällande begränsningarna och rekommendationerna som samordningsgruppen för coronaviruset beslöt om 26.11.2020 gällde ursprungligen till 20.12.  Dessutom har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutat om begränsningar för publikevenemang som är i kraft till 18.12.2020. Giltighetstiden för begränsningarna förlängs nu så att de gäller till 10.1.2021. De föregripande riktlinjerna syftar till att klargöra städernas, sammanslutningarnas och företagens verksamhet mot slutet av året och hjälpa människorna planera sina aktiviteter. Riktlinjerna har tagits fram utgående den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en övergripande bedömning.

Offentliga lokaler

Alla för allmänheten öppna kundlokaler hålls fortsättningsvis stängda. Med det här avses t.ex. alla lokaler för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler i städerna. HAM Helsingfors konstmuseum är stängt till 10.1.2021.

Läs mer