Åtkomlighetsverktyg

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har dragit upp riktlinjer om att de gällande begränsningarna och rekommendationerna ska förbli i kraft i regionen

5.1.2021 14:27

Under sitt möte 5.1.2021 drog koordinationsgruppen upp riktlinjer för att de gällande begränsningarna och rekommendationerna ska förbli i kraft fram till 31.1.2021. Syftet med att förlänga giltighetstiden är att förebygga spridningen av epidemin och den nya virusvarianten samt hotet av att social- och hälsovården överbelastas. Vid behov förlängs de tidsbestämda rekommendationernas och begränsningarnas giltighet ytterligare efter det nya slutdatumet.

Läs mer