Åtkomlighetsverktyg

Ett nytt offentligt verk av Grönlund-Nisunen har blivit färdigt i Fiskehamnen

29.1.2021 8:57

Grönlund-Nisunen: Triad, 2021 / Bild: HAM/Kirsi Halkola

Det har färdigställts ett nytt offentligt verk i Fiskehamnens grundskola i Helsingfors. Triad av konstnärerna Tommi Grönlund och Petteri Nisunen är ett färgljusverk som har infällts in i väggen. Det i arkitekturen integrerade verket består av tre cirklar som är skapade med led-färgband, vars färger skiftar med jämna mellanrum.

När färgerna skiftar formas det slumpmässiga, visualiska treklanger i verket. De baserar sig på paletten av sju färger som fysikern Isaac Newton ( (1642-1727) presenterade: blå, magenta, röd, orange, gul, grön och cyanin. Sammanlagt kan det formas 343 olika kombinationer av färgerna.

Verket är som ett färgharmonitest som forskar i potentiella motsvarigheter mellan musikens treklanger och kombinationerna av tre färger. Man kan tänka sig att paletten av sju färger är jämförbar med oktaven för västerländsk musik som innehåller sju olika helttoner.

”Slumpmässigheten har ofta en roll i våra verk. Ofta utgår den från naturfenomen som till exempel från variationen i mängden radioaktiv bakgrundsstrålning. Även om dess medelvärde förblir konstant sker det stora förändringar under en kort tidsperiod. Vi sätter vissa gränsvärden för verkens kontrollsystem, inom vilka verken lever sitt eget liv. Det som fascinerar med slumpmässigheten är att livet i grund och botten är sådant trots våra alla rationella försök,” berättar konstnärerna.

Tommi Grönlund (f. 1967) och Petteri Nisunen (f. 1962) har jobbat tillsammans från och med början av 1990-talet. Deras produktion består av installationer och interventioner till byggda och naturliga miljöer. Ofta har naturvetenskapliga, fysikaliska och mekaniska fenomen, som rörelse, ljus och ljud en viktig roll i verken. Deras verk har presenterats i talrika utställningar runt världen och de har verkställts flera verk för offentliga lokaler i Finland och annanstans i Europa. Nyligen i 2020 hade Grönlund-Nisunen en bred privatutställning Flow with Matter i Shanghai Minsheng Art Museum. I 2013 vann Grönlund-Nisunen priset Leonardo da Vinci World Award of Arts och 2001 beviljades Finland-statspriset till dem.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa konst till flera offentliga byggnader bl.a. i Jakobacka, Månsas, Busholmen och Vallgård. HAM Helsingfors konstmuseum är konstexpert i projekten, och verken integreras i HAM:s konstsamling.

Petteri Nisunen och Tommi Grönlund / Bild: HAM/Kirsi Halkola