Åtkomlighetsverktyg

Huvudstadsregionen övergår till begränsad närundervisning på andra stadiet

18.2.2021 17:36

Vid sitt möte 18.2.2021 drog huvudstadsregionens koordineringsgrupp upp riktlinjer för de gällande begränsningarna och rekommendationerna. Dessa förblir huvudsakligen i kraft fram till slutet av mars 2021, dessutom ska regionen förbereda sig för att ta i bruk de befogenheter som den nya lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör, åtminstone vad gäller paragrafen 58 d. Huvudstadsregionens städer beslöt också att undervisningen på andra stadiet i begränsad mån och på ett hälsosäkert sätt delvis övergår till närundervisning. Riktlinjerna och den inverkan de har utvärderas kontinuerligt och  vid behov kan de ändras i snabb ordning om smittläget så kräver.

Alla kundutrymmen som är öppna för allmänheten, med undantag för hobbyturer för barn och unga, är fortfarande stängda. Detta gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler.

Läs mer