Åtkomlighetsverktyg

År 2020 i HAM: 84 000 besökare, 14 utställningar och 10 nya offentliga konstverk

22.2.2021 9:00

Bild: HAM

Under år 2020 drog HAM Helsingfors konstmuseets utställningar och sidoevenemang totalt 84 000 besökare till Tennispalatset. Årets vidaste och populäraste utställningshelhet var Laura Gustafssons och Terike Haapojas Museum of Becoming, som begrundade människans förhållande till sin miljö och andra arter. Under första halvåret inspirerades publiken av den privata utställningen som presenterade Vilho Lampis centrala produktion från 1920–30-talen samt utställningarna Sinnesstämning – Helsingfors 1939–1945 och Ellen Thesleff – Jag målar som en gud, som öppnades för allmänheten år 2019. Höstens populäraste utställningar var Lallukka – Livet i konstnärshemmet, som berättade om kulturmonumentets färggranna historia och nutid samt Perttu Saksas Den vita bågen, där kvarlåtenskapen efter bildskulptör Laila Pullinen, särskilt redskapen hon använt, var tema för verken. Alla planerade utställningar genomfördes trots coronautmaningarna. Under året sågs totalt 14 utställningar i Tennispalatset.

Publika guidningar arrangerades då utställningarna Ellen Thesleff och Sinnesstämning – Helsingfors fyllde museet i början av året. Från och med mars stämplades publikarbetet av den snabba övergången till digitala publika tjänster. Instagram och Helsingfors-kanalens publika guidningar, perspektivintervjuer samt workshopvideor togs i bruk som nya serviceformer under år 2020. Evenemang och guidningar arrangerades coronasäkert då det enligt epidemisituationen var möjligt. Förutom med hjälp av specialarrangemangen i museilokalen befrämjades även det säkra museibesöket av ett pilotprojekt gällande försäljning av och bokningssystemet för förhandsbiljetter. Publikarbetet hjälpte aktivt även till med förbättringen av åtkomligheten av presentationerna av den Offentliga konsten på webben samt arrangerade skulpturguidningar för skolor utomhus. I slutet av året påbörjades formaten Lunchkvart i Lallukka och Måndag i muséet, som hämtar webbguidningarna såväl direkt till Instagram som inspelade till Helsingfors-kanalen.

För offentliga konstens del var år 2020 väldigt aktiv för HAM. Akseli Leinonens Ecology Stone offentliggjordes i mellersta Böle framför Tripla, Emma Jääskeläinens Put put blev färdig på Adrianaskvären i Hertonäs och Raimo Saarinens tillfälliga verk Det påhittade förflutna offentliggjordes på Englandsskvären i Fiskehamnen. Tre verk utfördes till skolor med procentprincipen. Susanne Gottbergs Pielisjärvi Revisited blev färdig i gymnasiet Ressun lukio i Kampen, Tommi Toijas Herre på täppan i gymnasiet Alppilan lukio samt Laura Pehkonens KOMBO i nybygget Jakobackas Hjärta. Även tre verk utfördes till daghem. Tatu Tuominens Sagornas palats blev färdigt i Månsas, Maija Luutonens Puuska i daghemmet Albatrossin päiväkoti i Drumsö samt Kati Immonens Kaveripiknik i Malmgården. Konsta Ojalas konsthelhet New Horizons blev färdig i ungdomsgården i Malmgård. Ytterligare fick det fleråriga verket Rhizom, som baserar sig på deltagande av kollektivet Toisissa tiloissa, en start under två workshopveckor i lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu. Océane Bruelis och Dylan Ray Arnolds verk Concrete and miscellaneous feelings anskaffades till samlingen av offentlig konst.

Även depositionsverksamheten för HAMs konstsamling var livlig. Trots avbrott i verksamheten under slutet av våren och året, hann 174 konstverk från helsingforsarnas egen samling placeras på 18 olika platser inom sektorer, stadsförvaltningen och systerbolag. Som under tidigare år, omfattade depositionsverksamheten många arrangemang kring logistiken för verken som en följd av renoveringar och flyttningar. Utöver den livliga depositionsverksamheten publicerades Ellen Thesleff-publikationen som en avgiftsfri e-bok, och på vappen historian om Havis Amanda-skulpturen i bild och text på HAMs webbsidor.

Man beslöt att flytta evenemanget för samtidskonst, Helsingforsbiennalen, till sommaren 2021 på grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. Helsingforsbiennalen förband sig till ett innehåll som redan offentliggjorts och konstnärer samt övriga program- och evenemangpartners. Alla 40 konstnärer som redan publicerats deltar även i biennalen år 2021. Eftersom vår tid stämplas av behovet av digitala och virtuella erfarenheter, fästes det under hösten 2020 särskild uppmärksamhet vid planeringen av dem. Den första Helsingforsbiennalen verkställs 12.6–26.9.2021 i en unikt marin miljö i Skanslandet.