Åtkomlighetsverktyg

Stängningen av kundlokaler för kultur- och fritidsverksamhet fortsätter i mars

1.3.2021 10:18

Helsingfors stads kundlokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer fortsättningsvis att i huvudsak hållas stängda under hela mars. Hobbyverksamhet för barn och unga födda 2007 eller tidigare i Helsingfors stads lokaler inomhus och utomhus kommer att avbrytas från och med 1.3. Begränsningar på antalet deltagare på konstisbanor återinförs. Inom ungdomsarbetet fortsätter den individuella verksamheten och smågruppsverksamheten för unga som behöver särskilt stöd. Bibliotekstjänsterna är fortfarande begränsade.

Kulturcentren och museerna hålls stängda

Kulturcentren Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa och Nordhuset. samt Savoy-teatern är fortsättningsvis stängda. Även museerna som drivs av Helsingfors stad, d.v.s. HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet hålls stängda.

Läs mera