Åtkomlighetsverktyg

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp drog upp riktlinjer om att kundlokaler som är öppna för allmänheten fortsättningsvis hålls stängda fram till den 16 maj

27.4.2021 17:47

Koordinationsgruppen drog upp riktlinjer om att alla kundlokaler som är öppna för allmänheten, med undantag av turer för ledd hobbyverksamhet för 12-åringar och yngre, fortsättningsvis hålls stängda fram till den 16 maj Detta gäller till exempel städernas alla kulturhus och museer. Från och med måndagen den 3 maj 2021 möjliggörs ändå ledd hobbyverksamhet inomhus för 2001 födda och yngre samt en begränsad öppning av ungdomslokaler i enlighet med tidigare riktlinjer.

Läs mer