Åtkomlighetsverktyg

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona linjerade upp om att öppna tjänster stegvis

11.5.2021 18:28

Under sitt möte på tisdagen den 11 maj 2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp om att epidemilägets utveckling gör det möjligt att stegvis och begränsat öppna vissa tjänster på området från och med den 17 maj 2021. I sina riktlinjer verkställer koordinationsgruppen principen barn och unga först. Dessutom öppnas verksamhet utomhus före verksamheten inomhus, och det fästs särskild uppmärksamhet vid funktionshindrade och äldre personers ställning. Koordinationsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas.

Koordinationsgruppen bereder vidare sin plan om att avveckla begränsningarna i huvudstadsregionen och drar upp nödvändiga linjer på sina kommande möten. Under nästa veckas möte behandlas i synnerhet bibliotekens och museernas situation. Förutsättningen för att begränsningar kan avvecklas är att epidemiläget i regionen fortsätter att utvecklas till det bättre.

Läs mer