Åtkomlighetsverktyg

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar förändringar i begränsningarna av antalet personer vid offentliga tillställningar

20.5.2021 18:01

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderade vid sitt möte den 20 maj 2021 att Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger beslutet om att förbjuda alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus för viss tid på så sätt att det från och med den 1 juni 2021 emellertid är tillåtet att vistas högst 10 personer i inomhusutrymmen och högst 50 personer i utomhusutrymmen, om man följer undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. I anvisningarna förutsätts bland annat att antalet personer vid evenemangen begränsas på så sätt att det är minst två meter mellan personer och sällskap.

I utomhusutrymmen skulle man kunna dela upp utrymmena i sektorer med högst 50 personer. Koordineringsgruppen rekommenderar att beslutet gäller fram till den 30 juni 2021. Beslutet bör ändras om epidemiläget utvecklas till det sämre. Gällande privata tillställningar rekommenderar koordineringsgruppen att man följer det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat om offentliga tillställningar.

Koordineringsgruppen rekommenderar dessutom att Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger beslutet om att hålla faktisk distans i offentliga utrymmen enligt den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar från och med den 1 juni 2021 fram till den 30 juni 2021.

Koordineringsgruppen bereder vidare sin plan om att stegvis avveckla begränsningarna i huvudstadsregionen. Koordineringsgruppen beslöt idag att man vid mötet nästa vecka kommer att dra upp riktlinjer för begränsat och stegvist öppnande av kommunernas kundtjänstlokaler. Man strävar efter att öppna kundtjänstlokalerna från och med början av juni, om epidemiläget utvecklas gynnsamt och åtminstone inte förvärras. De tjänster som ska behandlas nästa vecka innefattar särskilt kultur- och fritidsutrymmen, såsom museer, utställningar, kulturhus, bibliotek, simhallar och utebassänger.

Offentliga utrymmen

Kundlokaler som är öppna för allmänheten, förutom ledd hobbyverksamhet och ungdomslokaler för barn och unga som är födda 2001 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda. En del av simhallarna är öppna för personer med specialbadkort och för personer födda 1955 och äldre. Biblioteken erbjuder begränsad service. Till exempel städernas alla kulturhus, museer och utställningslokaler hålls fortsättningsvis stängda. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Begränsningarna gäller tills vidare.

Läs mer