Åtkomlighetsverktyg

HAM öppnar begränsat den 8 juni för publik

27.5.2021 16:10

Bild: HAM

HAM Helsingfors konstmuseum öppnar begränsat tisdagen den 8 juni 2021 för publik. Samma dag öppnar den tyska konstnären Katharina Grosses utställning Chill Seeping from the Walls Gets between Us i Tennispalatset. Grosse har blivit internationellt känd för sina stora, rumsliga målningar, som hon sprutmålar på föremål, arkitektur och landskap. I sin första privata utställning i Finland övertar Grosse de båda båghallarna på övre våningen i HAM. Utställningen kommer att bestå av två nya verkhelheter där konstnären förvandlar utställningslokalerna till massiva, heltäckande rumsliga konstverk. Konstnären målar ett av verken på plats med klara och glödande färger, karaktäristiska för hennes konst. Grosses målarkonst, som utmanar konventionell tvådimensionalitet, kan ses som en slags intervention, ett gränslöst målande på arkitektur och ytor, eller som en membran mellan olika verkligheter.

I Tennispalatset fortsätter man att visa upp utställningen Lallukka – Livet i konstnärshemmet, som berättar om kulturmonumentets färggranna historia och nutid, samt Perttu Saksas utställning Den vita bågen, där kvarlåtenskapen efter bildskulptör Laila Pullinen, särskilt redskapen hon använt, är tema för verken. Man kan även se Tove Janssons utställning, och i HAM-galleriet, som har profilerat sig som en utställningslokal för samtidskonst, visas Inka Bells utställning Passage.

HAM öppnas 8.6. för ett litet antal besökare, så att de reellt kan behålla ett två meters avstånd till andra besökare. Högst 10 personer kan samtidigt vistas i en lokal och högst 50 personer i hela museet. Salövervakarna observerar läget och styr vid behov besökarna så att en tillräcklig gleshet garanteras i lokalerna. I möjligaste mån stöds öppnandet genom förhandsförsäljning av biljetter eller förhandsanmälan.

Ändrade öppettider för HAM

HAM Helsingfors konstmuseum i Tennispalatset är öppet från och med den 8 juni enligt följande:

tisdag kl. 10.00–17.30
från onsdag till söndag kl. 11.30–19.00
museet är stängt på måndagar

HAM erbjuder fortfarande rikligt med konst även på webben

Förutom utställningarna inomhus erbjuder HAM fortfarande rikligt med konst på sin webbplats. I webbutställningen En underlig vardag, som producerats av HAM och stadsmuseet, utmanar fotografierna och videoverken med likartade stämningar åskådarna att se bortom rutinerna. Under våren erbjuder HAM även mångsidigt digitalt innehåll på webbplatser och i sociala mediekanaler, såsom inblickar i utställningar och museiarbetets kulisser.

Läs mer