Åtkomlighetsverktyg

Ansökan om utställningstider på HAM-galleriet startar undantagsvis den 15 december

8.12.2021 13:41

HAM-galleriet är en utställningslokal som har profilerat sig för visning av aktuell och ny modern konst. Galleriet finns i Tennispalatset dit inträdet alltid är avgiftsfritt.

HAM-galleriet har två rum med en total yta på 155 m2 (84 m2 och 71 m2). Utställningsperioden är 7–8 veckor lång. Det tas inte någon hyra för lokalen.

Utställningarna väljs efter ansökan och ansökningarna behandlas av en arbetsgrupp bestående av utomstående medlemmar och HAM:s amanuenser.

Det finns nu tre utställningstider från mitten av augusti att ansöka under 2022, och sex under 2023. Ansökan om utställningstider är öppen 15.12.2021–16.1.2022.

Anvisningarna för ansökan om utställningstider finns här.