Åtkomlighetsverktyg

Antalet kunder är begränsat

30.12.2021 11:06

HAM Helsingfors konstmuseum begränsar antalet kunder för att säkerställa hälsosäkerheten. Förbered dig på att behöva köa när du kommer till museet.

Museet kräver coronapasset av alla museibesökare som har fyllt 16 år. Vänligen ladda ner coronapasset innan du besöker museet och var beredd att visa din legitimation. Vi godkänner också coronapass som beviljats utanför EU.

I enlighet med de nya riktlinjerna av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som börjar gälla den 11 januari 2022 fortsätter begränsningarna i fråga om ordnande av offentliga tillställningar i museet. Man ordnar inga evenemang, guidningar eller verkstäder i Helsingfors konstmuseum i januari 2022.

I alla inomhuslokaler som drivs av Helsingfors stad rekommenderas det att personer över 12 år ska använda ansiktsmask, såvida inte hälsoskäl förhindrar detta. Dessutom ska man iaktta god handhygien samt hålla tillräckligt avstånd till andra när man vistas inomhus.