Åtkomlighetsverktyg

De nya konstnärerna för HAM-galleri har valts ut

28.3.2022 13:40

Till HAM-galleriets utställningsrum har vi mottagit inal­les 477 ansökningar, och det var möj­ligt att erb­juda uts­täll­nin­gstid för åtta ko­nst­nä­rer. Urvalet gjordes av HAMs kuratorer Heli Harni och Saara Karhunen samt Nayab Ikram och Ramina Habibollah som externa representanter. Juryn presenterade förslaget för HAMs konstmuseichef Maija Tanninen-Mattila som fattade beslut om utställningsprogrammet i enlighet med förslaget.

Utställningsprogrammet som nämndes i beslutet byggde på följande kriterier: De utvalda konstnärernas utställningsplaner presenterar aktuella fenomen inom bildkonsten med hög standard och utan fördomar. Det valda utställningsprogrammet implementerar därmed HAM-galleriets linje.

De utvalda artisterna (i alfabetisk ordning):

Milla Aska

Laura Dahlberg

Inma Herrera

Kaija Hinkula

Flis Holland

Jaana Laakkonen

Eeti Piiroinen

Man Yau